Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wat moet er staan op de verklaring van overlijden

9 september 2019

Vraag nummer: 58553

Beste mevrouw/heer,

Mijn moeder is op 3 augustus 2019 plotseling overleden.
Ze leed aan Alzheimer.
Het verzorgingshuis waar ze verbleef melde dat ze 3 dagen vrijwel niet had gegeten of gedronken.
Ik heb een verzoek ingediend voor een gesprek met de arts die de dood heeft vastgesteld.
Het tehuis wil er niks over zeggen en verwijst mij door naar de verklaring van overlijden die bij de uitvaartondernemer ligt
Navraag bij de uitvaartondernemer heeft niets opgeleverd. als antwoord kreeg ik dat er een krabbel opstond met de naam A. Thijssen te Amersfoort. verder geen gegevens of telefoonnummer. ik heb het hele internet afgezocht naar een arts A.Thijssen uit Amersfoort maar niks gevonden. Ik zit nog steeds midden in de rouw en heb dit steeds uit mijn gedachten weggedrukt. maar dit zit de hele familie nog steeds dwars. Hoe is het mogelijk dat we ons hele leven alles goed moeten vastleggen. Maar de gemeente genoegen neemt met een onleesbare krabbel van een Arts waarbij de nabestaanden zelf maar moeten achterhalen hoe die te bereiken is.. ik heb het aan een notaris gevraagd. maar die zegt hier niet over te gaan. gewoon schokkend dit.
Ik zie dit als misstand en wil dit graag aankaarten. Ik denk ik neem dit hier als startpunt in mijn onderzoek.
Ik Hoop dat u mij en anderen die dit meemaken hierin kunt helpen/adviseren. wat hoort er nou precies te staan op een verklaring van overlijden? Ik hoor graag van U.
Met vriendelijke groet
Maria

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik lees dat u helaas van het kastje naar de muur bent gestuurd, omdat niemand u duidelijk vertelt wat er in de 'verklaring van overlijden' staat.
Welnu, in de verklaring van overlijden staat helemaal niets over de doodsoorzaak van iemand. Er wordt alleen verklaard DAT iemand is overleden, maar niet HOE of WAAROM of WAARAAN.

Als iemand is overleden, moet een arts een lijkschouw uitvoeren. Meestal is dat de huisarts of behandelend arts in een ziekenhuis. De arts moet kijken of iemand een natuurlijke dood is gestorven of niet. Als iemand een natuurlijke dood is gestorven, kan de arts een verklaring van overlijden afgeven. Als de arts ziet dat iemand een niet-natuurlijke dood is gestorven, of daar twijfel over heeft, moet hij de gemeentelijke lijkschouwer inschakelen. Die lijkschouwer heeft meer gespecialiseerde kennis om de situatie te kunnen beoordelen. Bij een niet-natuurlijke dood moet Justitie worden gewaarschuwd.

De arts of de lijkschouwer moeten 2 formulieren invullen.
1.
Het eerste formulier is de verklaring van overlijden. Op die verklaring staat alleen dat meneer of mevrouw die-en-die op een bepaalde datum op een bepaald tijdstip is overleden. Er staat niet bij hoe of waarom iemand is overleden. Dit formulier moet de uitvaartondernemer inleveren bij de gemeente. Dan krijgt men een verlof tot begraven of cremeren.
Dit is ook logisch. Voor de gemeente is niet relevant waaraan iemand is overleden; iedereen moet worden begraven of gecremeerd, ongeacht de doodsoorzaak. Als op de verklaring zou staan waaraan iemand is overleden, is dat privacygevoelig. Het gaat een eventuele nieuwsgierige ambtenaar niet aan waaraan iemand is overleden.
2.
Het 2e formulier is een document van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daar moet de arts op aankruisen of iemand is overleden aan bijvoorbeeld hart- of longkwalen. Zo heeft het CBS een beeld van waar Nederlanders zo ongeveer aan overlijden. Dat beeld is heel algemeen. Maar dat zegt helemaal niets over individuele gevallen. Dit formulier geeft de arts af in een gesloten enveloppe. Men moet het bij de gemeente inleveren, die het ongeopend doorstuurt naar het CBS. Op het formulier staat geen naam of andere persoonsgegevens. Men weet dan bij het CBS alleen dat 'iemand' zo is overleden. Het formulier zit in een enveloppe omdat het samen met het andere formulier wordt aangegeven en men dan niet de persoonsgegevens van het andere formulier aan dit formulier koppelt. De gemeente verzamelt zulke enveloppen en stuurt die eens in de zoveel tijd naar het CBS.

Op de verklaring van overlijden kan niemand - en u dus niet - lezen waaraan uw moeder overleden is.
Het CBS-formulier is inmiddels ook niet meer terug te vinden. Maar er staat ook geen naam op en het is ook heel algemeen. Te algemeen voor wat u waarschijnlijk wilt weten.

De arts die uw moeder heeft onderzocht, kijkt alleen of zij dood is en of zij niet gewurgd of vergiftigd is, om het kort te zeggen. Die kent en onderzoekt waarschijnlijk niet haar medische situatie. Als u die arts kunt opsporen, zal die waarschijnlijk ook niet echt iets kunnen zeggen over haar overlijden.

Ik denk dat u er verstandig aan doet om een gesprek te hebben met de huisarts van uw moeder of met een verpleeghuisarts of een teamleid(st)er van de verzorging die haar goed kende. Die kunnen u waarschijnlijk veel beter uitleggen hoe en waarom uw moeder overleden is.

Als u dat wilt en mij nog een berichtje stuurt, kan ik u een voorbeeld van een verklaring van overlijden sturen. Dan kunt u ook zien hoe zo'n verklaring er uit ziet en dat er geen medische gegevens in staan.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Natuurlijke en niet-natuurlijke dood'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder