Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraven levenloos kind


20 januari 2020

Vraag nummer: 59788

Ik stelde eens de volgende vraag: Kon een ziekenhuis in de jaren 80 een levenloos geboren kind laten begraven zonder dat ouders dit wisten? Het antwoord kan ik niet meer terug vinden. Wat ik nog weet was het antwoord, ja en dit zou dan bedoeld zijn om de ouders te ontzien.
Mijn vraag is: kreeg de beheerder van de begraafplaats wel de naam van een van de ouders door? Was het bij de gemeente bekend? Moest er dan geen verlof voor begraven afgegeven worden?
Opdat het voor ouders altijd terug te vinden is

Met vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw eerdere vragen staan in de subrubriek 'Kinderen/baby' en het betreft
- vraag 58623 'Ons kind dood geboren 1982. Wij weten niet waar het heen gegaan is';
- vraag 58771 'Over anoniem begraven (doodgeborene)';
- vraag 58911 'Doodgeborene administreren, aangifte' en
- vraag 59301 'Aangeven bij gemeente en begraven'.

U stelt uw vragen telkens over een "levenloos geboren kind", maar in wettelijke zin ging het om een "onvoldragen menselijke vrucht". Dat is een belangrijk verschil.
Als een kind levenloos geboren was, moesten de ouders zelf een begrafenis regelen. Alleen bij een onvoldragen doodgeboren kind zorgt een ziekenhuis voor het verwijderen van de stoffelijke resten. Wat overigens de ouders ook zelf zouden hebben mogen doen.
Een doodgeboren kind zou bij de gemeente aangegeven moeten worden; een doodgeboren onvoldragen menselijke vrucht niet.

Als het ziekenhuis voor een begraving zorgde van een onvoldragen menselijke vrucht dat nog niet onder de wettelijke verplichting tot begraven viel, dan kreeg de beheerder van de begraafplaats niet de naam van de moeder of de ouders door, was e.e.a. niet bij de gemeente geregistreerd en hoefde geen verlof tot begraven afgegeven te worden.

Bij een levenloos geboren kind dat wel voldragen was, zou er wel een wettelijke verplichting tot begraven zou zijn geweest. Dan zouden de ouders zelf de begrafenis hebben moeten regelen en zou het ziekenhuis het niet gedaan hebben.

Cruciaal is de vraag of het om een onvoldragen menselijke vrucht ging, of een voldragen kind dat dood ter wereld kwam. In het eerste geval kon het ziekenhuis voor het begraven van het kind zorgen; in het tweede geval zou dat niet gekund hebben.
Tegenwoordig staat er in de wet een termijn van 24 weken - de leeftijd vanaf de verwekking - waarop de wet wel of niet van toepassing is. Zo'n termijn was er vroeger niet. Artsen moesten van elk geval beoordelen of het kind onvoldragen was of niet.

Maar ook als het kind onvoldragen zou zijn geweest, dan hadden de ouders zelf een begrafenis kunnen regelen. Dat is tegenwoordig zo, maar dat was ook vroeger zo. Het is erg jammer dat dat niet gebeurd is, als u nu zo vol vragen zit.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE