Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Over anoniem begraven (doodgeborene)


8 oktober 2019

Vraag nummer: 58771

Meneer van der Putte,
Ik wil u graag nog iets vragen uit mijn briefnm 58623 wat ik niet helemaal begrijp.
Als het ziekenhuis de begraving verzorgde is het misschien anoniem begraven schreef u mij. Hier gaat mijn vraag ook over, over anoniem begraven:
Kon het ziekenhuis in die tijd een doodgeboren kind op de begraafplaats laten begraven zonder dat ouders dit wisten? Dus anoniem. Was de beheerder in die tijd niet verplicht deze kindjes in de administratie van de begraafplaats te zetten opdat het altijd terug te vinden is voor ouders?
In een voorgaand vraagnm van 23 juni las ik dat begraafplaatsen verplicht zijn te registreren wie er begraven zijn. Of gold dit niet voor doodgeborene?
Voor de wet op de lijkbezorging in 1991 hoefde deze kindjes niet aangegeven te worden begrijp ik. Was er daarmee geen vaste regel in die tijd en de beheerder van de begraafplaats er vrij in wel of niet deze kindjes te administreren?
Laatse vraag: was het in die tijd, jaren 80 zelfs niet verplicht een al voldragen kind aan te geven?

Met vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er is een verschil tussen een doodgeboren kind en een onvoldragen menselijke vrucht.
Een onvoldragen kind kon in beginsel overal begraven worden, want er was geen wettelijke verplichting om het te begraven of cremeren op een echte begraafplaats of een echt crematorium. Een wel voldragen kind dat dood geboren is, moest wel officieel worden begraven of gecremeerd.

Ik acht het echter niet waarschijnlijk dat een ziekenhuis een onvoldragen kind liet begraven op een gewone begraafplaats, om de redenen die ik in mijn eerdere antwoord genoemd heb. Maar misschien waren er uitzonderingen, en had bijvoorbeeld een klein van oorsprong kerkelijk ziekenhuis een afspraak met een nabij gelegen begraafplaats van dezelfde kerkelijke origine.

U vraagt of een ziekenhuis in die tijd een (onvoldragen) doodgeboren kind op een begraafplaats zou kunnen laten begraven zonder dat ouders dit wisten? Ja, in theorie zou dat kunnen. Ik denk echter - persoonlijk - dat als dat zou gebeuren, het ziekenhuis het de ouders juist niet zou vertellen. Vermoedelijk gebeurde het met de gedachte om de ouders te ontzien, om hen een zorg uit handen te nemen. En omdat het om verschillende redenen pijnlijk zou kunnen zijn. Ouders zouden per slot ook zelf voor een 'gewone' begrafenis hebben kunnen kiezen, maar hebben dat niet gedaan. Misschien omdat alles zo snel ging en zo plotseling was, dat ze er niet over hebben kunnen nadenken. En zij overvallen zijn door de situatie.

Als een ziekenhuis voor een anonieme begraving gezorgd zou hebben, ligt het niet voor de hand dat de beheerder van de begraafplaats persoonsgegevens heeft genoteerd. Daar was wettelijk geen verplichting toe. Er is ook tegenwoordig soms al twijfel bij begraafplaatsen en crematoria of men wel aan alle wettelijke regels moet voldoen als een foetus begraven wordt.

Inderdaad zijn begraafplaatsen wettelijk verplicht om precies te administreren wie op hun begraafplaats begraven zijn en waar. En die gegevens te bewaren. Die verplichting was er ook 40 jaar geleden. Maar de wet gold niet voor onvoldragen menselijke vruchten. Die hadden ook geen naam, als de begraafplaats ze zou hebben laten begraven. Men kon dan ook alleen maar spreken van een doodgeboren zoon of dochter van de moede. De vader kende men niet met zekerheid. In verklaringen van overlijden van artsen voor doodgeboren kinderen wordt ook tegenwoordig alleen de moeder genoemd en niet de vader.

Op verschillende begraafplaatsen heeft men tegenwoordig monumentjes voor te jong doodgeboren kinderen. Juist ook voor die gevallen waarbij onduidelijk of onbekend is wat er met die kinderen is gebeurd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie vervolgvraag nummer 58911, vervolgvraag nummer 59301 en vervolgvraag nummer 59788.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE