Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Weigering crematorium verzoek om informatie (overlijdensdatum oom en tante)


4 november 2020

Vraag nummer: 61896

Geachte heer Van der Putten,
Wij hebben gevraagd om de overlijdensdatum van een oom en tante bij het Crematorium te Winschoten. Zij willen die niet geven en geven als reden dat dit hun beleid is. Hun gewezen op art. 50 lid 2 van de Wet op Lijkbezorging waar gesproken wordt over "openbaarheid". Het komt mij voor dat zij dit niet kunnen weigeren. Immers bij "Graftombe" en op "Mensenlinq" worden ook gegevens verzameld van overledenen. Hoe kijkt u daar naar? Ben nieuwsgierig naar uw antwoord. Met vriendelijke groet, Ko Wieringa

Antwoord:

Geachte heer,

U vraagt hoe ik hier tegenaan kijk. Ik ben van mening dat het privacybeleid in Nederland sterk is doorgeschoten. Te sterk. Ik heb bijvoorbeeld gehoord van een geval, waarin een begraafplaats met een beroep op de privacy iemand weigerde te vertellen wie de rechthebbende van het graf van zijn ouders is. Dat vind ik idioot.

Formeel heeft het crematorium in Winschoten wel gelijk dat het geen overlijdensdata hoeft te verstrekken, van mensen die daar ooit gecremeerd zijn. Het hoeft niet. Maar het mag wel. Het is mijns inziens geen dusdanig gevoelig en persoonlijk gegeven dat het verboden zou zijn. Ik mis in dit soort zaken de redelijke afweging. Wat voor schade kan er worden aangericht als iemand over dit gegeven beschikt? Ik kan het niet verzinnen.

De overlijdensdata staan bij rouwadvertenties, op een grafsteen, op een plaat bij een urnenmuur en vrienden en bekenden kunnen het vertellen. Die hebben (ook) niet de verplichting het geheim te houden. En je kunt ze als familielid ook in de vorm van een overlijdensakte opvragen bij de gemeente, als je zegt dat je ze nodig hebt voor de afwikkeling van een erfenis. Je moet dan alleen weten wat de gemeente van overlijden is, want die heeft die akte. Dan heb je de keuze uit twee gemeenten: de woonplaats of de gemeente van het (streek)ziekenhuis, waar iemand overleden is. Zo ingewikkeld is het allemaal niet.

Als u bij het crematorium vraagt naar de overlijdensdata, is dat een vraag waarop men kan antwoorden u die gegevens niet te willen geven.

Maar als u de vraag iets anders stelt, namelijk "Zijn oom/tante bij u gecremeerd en wat was de bestemming van de as?" dan moet men u ook de corresponderende data wel geven. Een crematorium kan niet zeggen dat een familielid 'ooit' een keer bij haar gecremeerd is en dat 'ooit' iets met de as is gebeurd. Men moet ook zeggen wanneer en zelfs waar. Dat is allemaal wettelijk geregeld.

Artikel 10 van het Besluit op de lijkbezorging regelt o.a. dat het register, bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Wet op de lijkbezorging vermeldt: "a. de naam en voornamen van de overledene, datum en plaats van geboorte, datum en plaats van overlijden, (...)".
Hier hebben we hem dus: de verplichting om "datum en plaats van overlijden" te verstrekken.

Bij sommige zaken is het zo, dat de insteek van een vraag het verschil maakt of u een bruikbaar antwoord krijgt of niet.
Ik verwijs naar eerdere vergelijkbare of relevante vragen, zoals vraag nummer 60972 'Gegevens uit register crematorium opvragen' en vraag nummer 60887 'Crematie register'.

U kunt dus weer terug naar het crematorium. Als men de gewenste gegevens niet wil verstrekken kunt een formele klacht indienen; dat kunt u nu eigenlijk al meteen doen, omdat uw eerdere verzoek is afgewezen. Het verzoek is opgevat als een vraag sec over de data van overlijden, maar men had moeten beseffen dat met een klein omweggetje het verzoek anders geformuleerd had kunnen worden en dat er dan een verplichting was het gevraagde wel te vertellen.

Als dat nog geen effect heeft, kunt u een klacht bij de Ombudsman Uitvaartwezen overwegen, althans als het om een niet-gemeentelijk crematorium gaat. Zie voor de procedure en voorwaarden (eerst een klacht bij de betreffende instelling indienen) de site www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl.

Als het crematorium eigendom is van een gemeente, geldt een andere klachtenprocedure.
Maar u kunt ook altijd aan het crematorium vragen welke procedure van toepassing is.

Ik zou trouwens altijd een schriftelijk antwoord van een crematorium op een dergelijk verzoek vragen. Telefonisch is men vaak toch wat gehaast en slordiger dan wanneer men het op moet schrijven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE