Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie heeft de rechten (op urn in graf)


2 februari 2022

Vraag nummer: 64319

Geachte heer van der Putten,
Mijn vader is in 2001 overleden. Hij is conform zijn wens gecremeerd. Hij wilde graag hierna uitgestrooid worden. Nu was het zo dat mijn vader hertrouwd was na zijn scheiding. Zijn vrouw, mijn stiefmoeder is in 2003/2004 overleden. Mijn stiefzus met wie ik geen contact heb, heeft zonder mij in te lichten mijn vaders as in het graf van haar moeder bijgezet. Ik heb jaren niet geweten waar mijn vader dan begraven lag. Dit weet ik dan sinds twee jaar pas, door zelf te gaan onderzoeken. Nu zei de opzichter van de natuurbegraafplaats dat ik pas iets kan doen als in 2023 de afbetaling van de graven klaar is. Dan mag ik beslissen als de dochter het niet wilt verlengen. Dit kan toch niet zomaar? Dit kan ze over haar eigen moeder doen maar ze heeft geen beslissingsrecht over mijn vaders urn lijkt mij? Ze is geen erfgenaam geweest en geen kind van mijn vader. Ik wil gewoon dat doen wat mijn vader ooit tegen mij verteld heeft. Zijn as uitstrooien op een voor hem mooie plek.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Toen ik uw vraag las, was mijn eerste reactie waarom u met uw stiefmoeder geen afspraak hebt gemaakt over de as van uw vader. Of beter nog: met uw vader afspraken had gemaakt en die hem had laten neerleggen in een codicil of testament. U had na het overlijden van uw stiefmoeder haar dochter ook om de asbus of urn van uw vader kunnen vragen.

Dat is blijkbaar allemaal niet gebeurd. Uw vader heeft zijn wens blijkbaar wel kenbaar gemaakt en er op vertrouwd dat het allemaal wel in orde zou komen.
Dat laatste is vaak een naïeve gedachte. Eergisteren kreeg ik nog een vraag over de situatie dat een man aankondigde zich niet gaan houden aan de wens van zijn vrouw.

Soms is het zo dat mensen eigenlijk wel weten dat nabestaanden meningsverschillen hebben en onderling niet zo goed met elkaar kunnen opschieten en dus kunnen bedenken dat er van een bepaalde wens niets terecht komt. Maar dat ze er geen ruzie met een ene of met de andere partij over willen krijgen. En dan het toekomstige probleem van zich af duwen of ontkennen. Of dat bij uw vader zo was, weet ik niet. Maar is ook niet zo relevant. Ik kan alleen andere lezers waarschuwen om hun wensen goed te regelen.

Terug naar uw vraag. Om een lang verhaal kort te maken: u kunt alleen wachten tot in 2023 de grafrechten verlopen zijn.
Iedere nabestaande wordt geacht de wens van de overledene te respecteren. Dus ook de wens van uw vader om zijn as te laten verstrooien. Als die wens voor alle betrokkenen duidelijk was geweest, moet ik er dan bij zeggen.
Maar de wens van de overledene wordt overruled door het feit dat iemand anders nu bezit van de urn heeft. De rechthebbende op het graf waar de urn staat, heeft wettelijk de beslissingsmacht over het al dan niet verwijderen van de urn uit het graf. Dat die rechthebbende geen erfgenaam was en geen kind van de overledene is, is in het geheel niet relevant. De erfgenaam en het kind hebben dit wel laten gebeuren, in het verleden.
Toen u als erfgenaam van uw vader de mogelijkheid had om zaken te regelen, toen uw vader overleed, hebt u het heft niet in handen genomen. U hebt uw stiefmoeder de crematie laten regelen, vermoed ik. Daardoor heeft zij de asbus in handen gekregen.

U kunt de rechthebbende, in dit geval uw stiefzus, om de urn van uw vader vragen. Dan kan die nu al uit het graf worden gehaald. Als u haar adres niet kent of haar dat niet wilt vragen, moet u wachten tot de rechten op het graf verlopen zijn. Dan kan het graf geruimd worden en kan ook de asbus geruimd worden. Als de begraafplaatshouder de asbus kan ruimen, kan zij ook de asbus aan u afstaan (tegen betaling van de kosten van opgraving, natuurlijk).

In sommige situaties adviseer ik mensen om de rechthebbende op een graf niet te laten weten dat zij het graf willen overnemen, of een urn willen laten uitnemen of iets dergelijks, Om te voorkomen dat de rechthebbende de verzoeker dwars wil zitten. Daar ken ik voorbeelden van. Als iemand niet weet dat een ander iets wil, is de behoefte om die ander dwars te zitten meestal afwezig. Zie diverse vragen hierover in de subrubriek 'Graf overschrijven'.
Uiteraard moet men de begraafplaats wel laten weten de urn te willen hebben, maar ook om dat stil te houden voor de rechthebbende, om geen acties uit te lokken.

Zie vraag 61393 'Recht op deel van de as (als enig kind)?', vraag 51979 'Uitstrooien van het as van mijn beide ouders (heb ik recht op een deel van de as?)', vraag 62027 'Recht op de as' en de tientallen vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Keuzes en zeggenschap over as'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >