Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vraag over omzetting eeuwig grafrecht - 20 jaar Bemmel (2)


15 oktober 2015

Vraag nummer: 43983

Mhr v.d. Putten

In vraag 42409 schrijft u > Maar iedere rechthebbende op een graf voor onbepaalde tijd kan voor zijn eigen graf bezwaar aantekenen als de gemeente zich ten aanzien van dat individuele graf op deze bepaling in deze verordening beroept.<

Hoe gaat dat? Hoe kan een rechthebbende bezwaar aantekenen als je niet tegen een raadsbesluit bezwaar kunt maken?

Mvrgr

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zolang als de graven feitelijk blijven bestaan en er geen actie wordt ondernomen door een van beide partijen heb je geen handvat voor een juridische actie.
Je moet dan zelf een handvat creƫren, bijvoorbeeld door bezwaar te maken op het moment dat de gemeente het graf zou willen ruimen, of wanneer de gemeente zou weigeren om het graf over te schrijven of wanneer de gemeente het graf wel zou overschrijven maar in de akte van overschrijving of het besluit van overschrijving niet op te nemen dat het om een graf voor onbepaalde tijd gaat. Misschien zijn nog andere handvatten te bedenken.

Een situatie die ik mij goed zou kunnen voorstellen is dat iemand komt te overlijden, die de wens heeft om in het familiegraf voor onbepaalde tijd te Bemmel begraven te worden. Dan wendt de uitvaartondernemer of een familielid zich tot de gemeente voor het regelen van de begrafenis. De gemeente zegt dan 'Jammer, maar het graf is vol. U kunt het niet laten schudden. Maar u kunt het graf wel opnieuw laten uitgeven voor 20 jaar'. Of woorden van gelijke strekking.

Dat hoef je dan als executeur of nabestaande niet te accepteren. Je wint advies in bij een advocaat die de kwestie goed onderzoekt, of bij mij. Dan zeg ik "Bij dit graf is er wel degelijk recht om het graf te laten schudden en de grafrechten mogen niet omgezet worden van onbepaalde tijd naar bepaalde tijd". Dat wordt aan de gemeente gecommuniceerd die het vervolgens ontkent en dan staan we binnen 24 of 48 uur bij de Voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter verdiept zich in de materie van grafrechten en ziet dat het gaat om een zakelijk gebruiksrecht, waarvan hij - in tegenstelling tot de gemeente - wel snapt dat het niet eenzijdig beperkt kan worden. Het grafrecht is geen persoonlijke vergunning of zo die eenzijdig kan worden ingetrokken.
Misschien gaat in dit geval de gemeente Lingewaard de kwestie eerder heroverwegen. Bijvoorbeeld als iemand het college of de raad in een brief op deze misstap attendeert.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE