Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Omzetting eeuwig grafrecht - 20 jaar Bemmel


26 mei 2015

Vraag nummer: 42409

De gemeente Lingewaard heeft onlangs een nieuwe beheersverordening voor begraafplaatsen vastgesteld. Opmerkelijk is de omzetting van in het verleden verleende grafrechten voor onbepaalde tijd (“eeuwigdurende grafrechten”) op begraafplaats De Teselaar in Bemmel in grafrechten voor 20 jaar.
U schrijft altijd in uw columns dat zoiets niet kan.
Hoe zit dat hier?

Antwoord:

Geachte heer,

Uw vraag maakt mij nieuwsgierig. Ik heb de op 26 maart 2015 vastgestelde Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Lingewaard 2015 opgezocht.
Ik las in artikel 14 Termijnen particuliere graven:
5. Behoudens voor de graven op de juridisch gesloten verklaarde begraafplaatsen, zijn verleende rechten voor onbepaalde tijd gewijzigd in een recht voor een bepaalde tijd voor de duur van 20 jaar, ingaande op 31 december 2014.

Hier kan ik kort over zijn. Dit kan niet. Om helemaal duidelijk te zijn: dit kan absoluut niet. Uitsluitende grafrechten zijn zakelijke gebruiksrechten van een eigen aard, die civielrechtelijk zijn, ongeacht of ze op privaatrechtelijke of publiekrechtelijke wijze zijn gevestigd. Die kunnen niet eenzijdig en niet bij verordening worden gewijzigd.
Althans niet als niet kan worden ingehaakt op in de akte van uitgifte of de beheersverordening die gold op het moment van uitgifte gestelde voorbehouden. Maar dat is blijkens de toelichting niet het geval.

Ik heb de algemene toelichting bij dit raadsbesluit en dit artikel gelezen. De argumentatie deugt niet. Men miskent dat bij deze graven voor onbepaalde tijd het recht bestond en nog altijd bestaat - ook al heeft men dat nu in de verordening geschrapt - om de graven te laten schudden of samenvoegen waardoor er weer ruimte voor nieuwe begravingen in deze graven ontstaat.
Maar ook al zou er geen recht op schudden bestaan hebben, dan nog is er geen reden om 'het recht om begraven te houden' te limiteren.

Tegen een raadsbesluit kan men als burger of rechthebbende geen bezwaar aantekenen. Maar iedere rechthebbende op een graf voor onbepaalde tijd kan voor zijn eigen graf bezwaar aantekenen als de gemeente zich ten aanzien van dat individuele graf op deze bepaling in deze verordening beroept. Als de gemeente niet zelf op deze dwaling terug komt, zal men zeker door de rechter in het gelijk worden gesteld.

Andere gemeenten die eerder de grafrechten en de verlenging van de grafrechten wilden beperken - ik herinner mij o.a. Gorinchem en Westland - hebben hun verordeningen moeten aanpassen. Zodra burgers in actie komen, zal Lingewaard dat ook moeten doen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


-------
Naschrift:

Ik wijs op een interessante vervolgvraag: 43983 Vraag over omzetting eeuwig grafrecht - 20 jaar Bemmel (2).

-------


TIP
Vergelijk offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartmarkt.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE