Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verlenging grafrechten na 25 jaar


17 mei 2009

Vraag nummer: 6528  (oude nummer: 13024)

Onlangs ontving ik een brief van de gemeente Lingewaard betreffende het graf van mijn moeder. Zij is begraven op de oude begraafplaats in Huissen gemeente Lingewaard. Zij overleed in januari 1964. Er zijn toen grafrechten betaald door mijn vader voor een periode van 20 jaar, dus tot 1984. Mijn vader heeft nooit meer iets van de gemeente gehoord over verlenging en is reeds geruime tijd overleden. Nu ontving ik een brief, waarin ik plotseling weer grafrechten moet gaan betalen. Een bedrag van ruim 550 euro voor de komende tien jaar. Kan dit op deze manier. Eerst 25 jaar niet laten betalen en dan opeens toch weer een rekening. Ik vraag mij of of dit juridisch gezien een juiste gang van zaken is. Kunt U mij helpen? Bij voorbaat dank. XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw vader hoefde ook nooit iets te horen over een mogelijke verlenging. Hij wist zelf tot wanneer de grafrechten liepen en had ze zelf kunnen verlengen, als hij daar behoefte aan had.
Er was destijds geen (wettelijke of andere) verplichting voor de gemeente om verlenging van de grafrechten aan te bieden. Er was destijds ook geen recht op verlenging. Dat is pas later in de wet gekomen, in 1991. Maar dat gold niet meer voor een graf waarvan de rechten al verlopen waren, zoals het graf van uw moeder.

Als het graf nog bestaat, kunnen de rechten uiteraard weer verlengd worden. Maar dat is geen verplichting. U kunt de gemeente ook laten weten verlenging niet op prijs te stellen.

Overigens kunt u de gemeente natuurlijk niet verwijten dat zij nog 25 jaar een graf in stand heeft gehouden, zonder dat er voor betaald is. Dat was goedertierendheid of laksheid van de gemeente, maar beiden zijn niet verwijtbaar. U hebt er alleen voordeel van gehad, geen enkel nadeel. En u kunt er natuurlijk ook geen rechten aan ontlenen. Als u de grafrechten niet wilt verlengen, of er althans niet voor wilt betalen, dan kan de gemeente het graf ruimen. Dat kon ze eigenlijk al 25 jaar.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE