Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Naam vader op grafsteen oma (willen wij voorkomen)

9 januari 2023

Vraag nummer: 65948

Goedemiddag,
Ik zal mijn vraag eerst even toelichten: mijn oma heeft aangegeven dat bij overlijden de naam van mijn overleden vader op haar graf zal worden toegevoegd. Mijn vader is elders uitgestrooid na crematie.
Mijn moeder wist hier niets van en is geshockeerd omdat ze weet dat mijn vader dit nooit zou hebben gewild. Mijn Oud-Tante is echter executeur-testamentair en vermoedelijk ook degene met zeggenschap over het graf.
Hebben wij als kinderen en mijn moeder als weduwe van mijn vader nog zeggenschap over het mis/gebruik van mijn vaders naam?
Bij voorbaat dank,
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De rechthebbende op een particulier graf is in principe vrij om op een grafmonument alles te zetten wat hij of zij wil.
Een grafmonument mag in principe ook gebruikt worden ter herinnering aan personen die daar niet begraven zijn of wiens as daar niet begraven lof uitgestrooid is.

Kinderen en de weduwe of weduwnaar of andere levenspartner van een overledene hebben geen zeggenschap over het gebruik van de naam van de overledene door derden. Althans niet op grafmonumenten of in rouwadvertenties en vergelijkbare familiaire kwesties.

Wat relevant is als het gaat om zaken rond begraven en cremeren, is de wens van de overledene. Dan is het de vraag of die wens bekend is en soms is het ook de vraag welke wens van welke overledene voorrang heeft. De wens van oma kan knellen met de wens van vader, als beide overleden zijn.

Uw oma leeft nog, als ik uw vraag goed lees. In dat geval kunt u de kwestie met haar bespreken en kunt u haar misschien nog op andere gedachten brengen.
Dat zal tact vergen, want vaak is het zo dat als men er te veel druk op legt dat mensen iets moeten doen of niet moeten doen, dat ze het juist niet of juist wel willen doen.
Misschien kunt u samen ook zoeken naar andere oplossingen. Het zou kunnen zijn dat uw oma het jammer vindt dat er geen tastbare herinnering aan uw vader meer is en dat zij daar in wil voorzien. Misschien is een andere tastbare herinnering elders een oplossing voor uw oma.
Misschien spelen er andere zaken. Ik weet het niet, maar u kunt het vragen en bespreken.

Maar u stelt uw vraag omdat u juridisch advies wenst. Kunt u voorkomen dat de naam van uw vader op het grafmonument van uw oma komt te staan? Ik denk het niet.
De wens van de overledene is in ons lijkbezorgingsrecht leidend. Ofwel: wat zou uw vader gewild hebben? Ik vermoed dat dat niet op papier staat. Wellicht heeft hij een testament of codicil gemaakt waar in staat dat hij gecremeerd wilde worden en dat de as verstrooid zou moeten worden. De kans is klein dat hij heeft opgeschreven dat hij niet wil dat zijn naam op de grafsteen van zijn moeder komt te staan. Normaal beschrijven mensen dit soort zaken niet als ze bij de notaris zitten om een testament op te maken. Mijn ervaring is dat notarissen het noteren van dit soort details niet aanmoedigen. Dan kun je ook tientallen andere situaties verzinnen zoals 'Crematie is OK, maar ik wil niet dat vervolgens de as wordt bijgezet in een urnengraf samen met de as van mijn schoonmoeder'. Daar is geen beginnen aan.
Hoe kun je dan aantonen dat uw vader dit zeker nooit gewild zou hebben? Uw moeder en anderen kunnen dat wel verklaren, maar is dat dan de wens van uw vader of de wens van uw moeder? En hoe dwing je dat dan af? Is de kwestie een familieruzie waard of is uw moeder bereid om er duizenden euro's advocatenkosten in te steken om het ongedaan te maken?

Het is niet logisch om al een rechtszaak te beginnen voordat het gebeurd is, want je kunt het niet vooraf door een rechter laten verbieden. Je kunt wel bezwaar maken tegen een naam op te steen omdat het dan lijkt of iemand daar begraven is, wat niet zo is. Maar als oma kiest voor de tekst 'In liefdevolle herinnering aan mijn zoon Jan wiens as elders is verstrooid', staat er niets wat feitelijk onjuist is, noch iets waar iemand objectief bezwaar tegen zou kunnen hebben. Je kunt iemand niet het recht ontzeggen om een herinneringsmonument voor een kind te maken. Uw oma mag t.z.t. als overledene ook een wens hebben over wat op haar monument komt te staan.
Kortom, als puntje bij paaltje komt, kan uw moeder weinig ondernemen om dit te voorkomen of ongedaan te maken.

Zie vraag nummer 63547 'Naam op grafsteen (zonder instemming van het gezin van de overledene)', vraag nummer 61834 'Mag ik een naam op grafsteen zetten van iemand die daar niet is begraven?' en andere vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Grafsteen / monument'.

Vanwege uw privacy en die van uw familie heb ik uw naam onder de vraag verwijderd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder