Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Naam op grafsteen (zonder instemming van het gezin van de overledene)

6 september 2021

Vraag nummer: 63547

Beste mr W.G.H.M. van der Putten,
Mogen broers en zussen, de rechthebbende van het graf van hun ouders, de naam van een overledene broer incl geboorte en sterfdatum op de steen erbij zetten, zonder toestemming van de overledene zijn vrouw en kinderen.

Met vriendelijke groet
Mara

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een rechthebbende op een graf kan in principe alles op de grafsteen zetten, mits dat niet strijdig is met de regels van de begraafplaats, de wet of de gerechtvaardigde belangen van derden.

Om dat laatste zal het in dit geval gaan.
Ik neem aan dat de broers en zussen de naam van hun overleden broer op het grafsteen van hun ouders willen plaatsen, om hem haar te kunnen herdenken. In principe kan dat. Maar u vraagt of dat kan zonder toestemming van zijn vrouw en kinderen. En dan hangt het antwoord voor een groot deel af van de omstandigheden.

Hebben de broers en zussen er al over gesproken met hun schoonzus en de kinderen van hun broer? Dat zou normaal gesproken in de rede liggen. En het zou ook normaal zijn om samen een oplossing te zoeken waar iedereen blij van wordt. Maar als u vraagt 'zonder toestemming', dan lijkt het alsof er al een conflict aan ten grondslag ligt, waarbij het plaatsen van de naam het er niet beter op maakt. Dan zou ik het niet doen, omdat het dan voor iedereen een nare bijsmaak krijgt. Ook voor de broers en zussen, als die hun plan doorzetten.

Juridisch is het in principe zo, dat de broers en zussen kunnen doen wat ze willen. Maar als er al een graf van die overleden broer is, is dat wel vreemd.
Als op de steen de naam en geboortedatum en overlijdensdatum van de broer komen te staan, wekt dat de indruk dat de broer daar bij zijn ouders begraven is. Dat kan ook vreemd overkomen. Diens vrouw en kinderen kunnen dat opvatten als kritiek op bijvoorbeeld hun keuze om hun man en vader te laten cremeren, bijvoorbeeld.

Het kan veel neutraler en minder bedreigend zijn als op de steen van de ouders onder hun namen komt te staan 'en onze broer Jan, in liefdevolle herinnering'. Dan wordt niet direct de indruk gewekt dat hij daar ook begraven is.

De rechthebbende van een graf mag inderdaad een extra naam op de grafsteen zetten, maar ik zou toch zeker overleg met het gezin van de overleden broer bepleiten.
Het lijkt mij heel goed als beide partijen in gesprek gaan. Als ze uitleggen wat ze willen en niet willen en waarom, lijkt mij toenadering en een oplossing mogelijk, die niet alleen leidt tot een herdenkingsplek, maar ook een versteviging van de band tussen met name de kinderen en hun ooms en tantes.

Zie vraag 61834 'Mag ik een naam op grafsteen zetten van iemand die daar niet is begraven?' en andere vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Grafsteen / monument'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder