Terug vinden geruimd graf broertje (register begraafplaats moet gegevens bewaren)


18 februari 2019

Vraag nummer: 57336

Mijn vraag is, is het mogelijk om een geruimd graf in de archieven teug te vinden.
In dit geval gaat het om mijn doodgeboren broertje en wel in Eindhoven op 27 februari 1951. Wij, de andere kinderen, zijn nooit op de hoogte gebracht van zijn laatste rust plaats. Gezien de plaats waar wij woonden en de dicht bijzijnde begraafplaats, zou dit in de St. Joris parochie kunnen zijn, maar zij weten het ook niet.
Zou er een andere mogelijkheid zijn om hier achter te kunnen komen?

Antwoord:

Geachte heer,

Zeker zou men een geruimd graf terug moeten kunnen vinden in de archieven van de begraafplaats.

Artikel 27 van de Wet op de lijkbezorging regelt:
1. De houder van een begraafplaats houdt een register van alle daar begraven lijken, met een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven zijn.
2. Het in het eerste lid bedoelde register is openbaar.
3. Het register van een bijzondere begraafplaats wordt bij opheffing van die begraafplaats overgebracht naar het archief van de gemeente waarin die begraafplaats was gelegen.

De eerste lid schrijft voor dat de exploitant van een begraafplaats precies aantekent wie waar begraven is. Het register waar dat in behoort te staan is openbaar, wat betekent dat de begraafplaatshouder verplicht is om aan iedere belangstellende te vertellen wat er in staat. Niet dat iedereen zelf in de administratie kan bladeren. Die gegevens moeten volgens het derde lid zelfs bewaard worden als de begraafplaats opgeheven wordt.
In het eerste lid wordt over 'alle' lijken gesproken; dit geldt dus ook voor overledenen wiens graf inmiddels geruimd is. Als artikel 27 niet zou gelden voor geruimde graven, zou het ook geen zin hebben om in het derde lid te bepalen dat de gegevens in het gemeentearchief moeten worden bewaard.

Maar goed, het bovenstaande is de theorie. Hoe zit het in de praktijk?
Er is geen landelijk register van wie op welke begraafplaats begraven is. U zult dus in principe misschien bij elke begraafplaats in Eindhoven moeten vragen of uw broertje daar bekend is.

Er is misschien nog een optie. Ik weet niet hoe oud uw broertje was toen hij overleed. Veel te vroeg geboren menselijke vruchten werden vroeger soms ook wel begraven op speciale plekjes in de tuin van een ziekenhuis. Ik weet niet of dat in 1951 ook zo was. Ook nu is het nog dat veel te vroeg geboren menselijke vruchten niet op een gewone begraafplaats begraven hoeven worden. Zij kunnen als 'specifiek ziekenhuisafval' worden verbrand of ook in een tuin worden begraven.

Tot slot kan het ook nog zo zijn dat een begraafplaats zijn administratie niet op orde heeft. Men is wel verplicht om gegevens te bewaren, maar of men zich dat realiseert en daar naar handelt, is nog iets anders.
Misschien had uw broertje geen voornamen, wat het zoeken ook lastiger kan maken. Maar als de datum bekend is, zou het moeten lukken, denk ik.

Zie ook eerdere vragen over registers van de begraafplaats in o.a. de subrubriek 'Overige begraven/begraafplaats', zoals 'Begraafregister openbaar?', 'Register waar iemand is begraven of gecremeerd', 'Openbaar register van overledenen?' en 'Overledene niet meer te vinden (in het register van de begraafplaats)'.
Een van mijn adviezen is om over dit soort vragen niet te bellen, maar een briefje of e-mail te schrijven. Dan heeft men meer rust om dingen goed uit te zoeken.

Ik wens u succes met uw zoektocht.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.