Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Openbaar register van overledenen?


18 september 2005

Vraag nummer: 4029  (oude nummer: 6471)

In verband met een scriptie zou ik de volgende vraag willen stellen:

Bestaat er een openbaar register waar je kunt inzien wie de laatste vijf jaar is overleden
Alvast bedankt voor de moeite.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Er is natuurlijk wel een openbaar register, maar dat mag je zelf niet inzien.
Het overlijden van iedere persoon in Nederland wordt opgenomen in de registers van de Burgerlijke Stand. En wel oin het register van overlijden. Die registers zijn openbaar, wat betekent dat men een uittreksel kan krijgen. Man mag ze niet zelf inzien en niet doorbladeren (ze zijn trouwens geautomatiseerd). Voor een uittreksel moet overigens worden bewaard. Openbaar betekent niet gratis.

Dat geldt trouwens voor meer dingen die openbaar zijn, zoals de registers van een begraafplaats of een crematorium. Men kan gegevens opvragen, wat betekent dat de houder van de begraafplaats of het crematorium verplicht is om de gevraagde gegevens te verstrekken. Al dan niet tegen betaling. Maar men mag als publiek zelf niet kijken en bladeren of men toevallig iets tegen komt dat men zoekt.

Dat men zelf niet mag kijken, heeft natuurlijk alles te maken met de bescherming van persoonsgegevens. Dat soort gegevens mag alleen in een bepaalde setting, soms ook alleen aan bepaalde personen of instanties, worden verstrekt. Ik verwijs naar o.a. http://www.cbpweb.nl/ Ook na het overlijden blijven soms gegevens een tijdje gevoelig.

Overigens, stel dat een particulier een lijst maakt van personen die zijn overleden. Bijvoorbeeld aan de hand van krantenadvertenties of uit eigen wetenschap. Van iedereen bij hem in het dorp. Of een lijst van mensen met dezelfde naam.
Op een bepaald moment - afhankelijk van de omvang en van het gebruik - zou ook een dergelijke particuliere lijst aangemeld moeten worden bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Of zou een reglement moeten worden gemaakt. Men kan checken bij het CBP of dat nodig is. Verwerkingen van persoonsgegevens kunnen bij het CBP gemeld worden via het WBP-Meldingsprogramma en het WBP-Meldingsformulier op de site cbpweb.nl.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE