Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraafregister openbaar?


3 december 2003

Vraag nummer: 2716  (oude nummer: 3524)

Geachte heer vd Putten,

Zijn alle (gemeentelijke) begraafregisters openbaar? Ik ken een begraafplaats waar al sinds de jaren 30 niet geruimd is. Op sommige graven staan echter geen stenen meer, maar is alleen nog een nummerbordje aanwezig. Door genealogisch onderzoek weet ik dat daar in ieder geval "voorvaderen" moeten liggen. Kan men in het algemeen zomaar naar het gemeentehuis gaan en daar vragen (c.q. de administratie raadplegen) waar een bepaald iemand ligt of andersom: wie er in een graf met een bepaald nummer ligt? En daaraan gekoppeld: wie rechthebbende is.

Bij voorbaat dank!

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, alle registers van begraafplaatsen zijn openbaar. Dat ligt vast in de Wet op de lijkbezorging.
Maar 'openbaar' wil niet zeggen dat men zelf in het register mag snuffelen: men mag een vraag stellen en de begraafplaatshouder moet het antwoord conform het register verstrekken.
In het register van een begraafplaats moet zijn opgenomen wie er begraven is en de exacte plaats van het graf. Idem van asbussen. In de administratie (maar dat is formeel dus iets anders dan het wettelijke register) van de begraafplaats zal zeker ook zijn opgenomen wie als rechthebbende bekend is, maar dát gegeven is niet openbaar. Gewoonlijk maken de registers wel gewoon onderdeel uit van de administratie. Op de kaart in een kaartenbak, in een bestand op de PC of gewoon geschreven in een schriftje, staat meestal wie waar begraven is, wanneer het graf is uitgegeven, om welk type graf het gaat, tot wanneer betaald is, wie rechthebbende is en soms nog bepaalde bijzonderheden. Alleen het eerste gegeven (wie en waar) is op te vragen en vormt het wettelijk bedoelde register.

Het naam- en adresbestand van rechthebbenden is dus niet openbaar; niet iedereen kan dat opvragen. Die gegevens worden ook beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vermoed ik. Het is bijvoorbeeld voor een steenhouwersbedrijf niet mogelijk om de namen en adressen van rechthebbenden op te vragen om hen een aanbod te doen voor onderhoud van het grafmonument. Ik weet niet precies welke gegevens in welke situatie precies door de Wbp worden afgeschermd; dat kan lokaal verschillen omdat men dat in een verordening nader kan regelen. Ik zie echter geen bezwaar om iemand met een redelijk persoonlijk belang (bijvoorbeeld achterkleinkind van een overledene) te vertellen op naam van welke achterneef het graf staat.

Tot slot merk ik op dat een begraafplaatshouder voor het verstrekken van gegevens uit het register kosten in rekening mag brengen. Openbaar betekent niet dat alles gratis is. De meeste begraafplaatsen geven echter de gegevens kosteloos. Een financiële drempel is soms opgeworpen om te voorkomen dat een belangstellende meteen maar de gegevens van 500 graven of overledenen vraagt. Dat is geen sinecure als de oude registers niet zijn geautomatiseerd.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >