Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eigenaar graf zonder instemming andere erven


3 september 2003

Vraag nummer: 2446  (oude nummer: 3006)

Mijn schoonvader had een graf. Na zijn overlijden (1989) is dit op naam van zijn oudste zoon gezet. Door de andere erfgenamen is hier niets voor getekend.
De begraafplaats zegt op de vraag of dit op papier vastgelegd is: "nee, daar kunnen we niet aan beginnen".
Vraag: kan een begraaplaats zonder toestemming van de ander erfgenamen het graf op naam van één van hen zetten?
En, is het mogelijk alsnog bezwaar te maken tegen deze gang van zaken?

Antwoord:

Geachte heer,

In de gebruiksaanwijzing van deze rubriek staat: "Kijk eerst bij de meest gestelde vragen (rechts) of in één van de onderstaande rubrieken of uw vraag niet reeds eerder beantwoord is."
Als u kijkt in de sub-rubriek 'Graf overschrijven', dan kunt u zien dat de (deel)vraag of voor het overschrijven van een graf instemming van alle erfgenamen nodig is, reeds enkele tientallen malen behandeld is. De vraag is direct en indirect ook vaak in andere sub-rubrieken beantwoord. (Als een vraag in meer varianten vaker voorkomt, wordt hij soms in verschillende sub-rubrieken geplaatst. Dat hangt af van de invalshoek van de vraag en het vergroot de trefkans dat een bezoeker van de site vindt wat hij zoekt).

Ik vat die antwoorden nog kort samen: voor het overschrijven van een graf is géén toestemming van andere erfgenamen nodig. Tenzij zoiets als vereiste in het reglement of de verordening van de begraafplaats stond. Maar dat is zelden het geval.

In 1989 was het nog geen wettelijk voorschrift om het vestigen en overschrijven van een grafrecht schriftelijk te doen (maar het was natuurlijk wel hoogst verstandig; opmerkingen als "Daar beginnen we niet aan" getuigen in mijn ogen van dommigheid en onbenul). Maar sinds 1991 is een schriftelijk stuk als het gaat om een overeenkomst inzake een eigen graf (voor nieuwe uitgifte of voor overboeking) een wettelijk vereiste. En het is natuurlijk allereerst een kwestie van gezond verstand om zaken vast te leggen.

Zo er al bezwaar gemaakt had kunnen worden, is dat recht nu al lang verlopen. Maar bezwaar had meestal geen kans van slagen, tenzij een verordening of reglement instemming van alle erfgenamen eiste. Bij gemeenten ligt de termijn om bezwaar te kunnen maken op 6 weken na het besluit. Dat is een keiharde wettelijke termijn. Bij kerkelijke begraafplaatsen ligt de termijn minder strikt, maar na een paar jaar houdt het toch wel op...

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE