Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Erfrecht van grafrechten


26 juni 2012

Vraag nummer: 28567

Graag zou ik informatie van u ontvangen ten aanzien van, bij vererving verkregen grafrechten.

Na het overlijden van mijn opa zijn de grafrechten van het graf op de begraafplaats te Dalfsen overgeschreven op naam van mijn vader. Ik heb mondeling bericht ontvangen dat in dit graf 5 mensen kunnen worden begraven.

Vraag: Als mijn vader de grafrechten voor de 5 overgebleven graven heeft geërfd en hij is overleden zijn dan de rechten aan zijn kinderen door gegeven?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het zijn van erfgenaam van iemand die grafrechten heeft, betekent niet zonder meer dat men die grafrechten heeft of in handen krijgt.

De houder van de begraafplaats moet de grafrechten op naam van 1 persoon of rechtspersoon zetten en daarmee de grafrechten verlenen. Alle begraafplaatsen kennen de regel dat de rechten niet op naam van meerdere personen kunnen staan.

De erfgenamen kunnen onderling bepalen wie van hen de grafrechten overneemt. Maar voor de begraafplaats is alleen relevant wie zich als eerste meldt om de rechten te krijgen; die krijgt ze. Een begraafplaats kan ook niet onderzoeken wie (nog meer) erfgenaam is en mogelijk aanspraak zou kunnen of willen maken. Kinderen van de vorige rechthebbende of van de overledene zijn niet per definitie erfgenamen. Zij kunnen onterfd zijn, wat los staat van hun recht op een kindsdeel. Ook andere personen dan kinderen of instellingen zoals goede doelen kunnen erfgenaam zijn. Een begraafplaats heeft echter geen toegang tot de inhoud van testamenten. In een testament kan overigens ook zijn bepaald dat een graf op naam van een derde moet staan, zoals bijvoorbeeld de Stichting Grafzorg Nederland die het graf een bepaalde periode in stand houdt.

Als er dus bij een begraafplaats een aanvraag komt om het grafrecht te verwerven als de rechthebbende overleden is, kan de begraafplaats niets onderzoeken maar als de aanvraag aannemelijk is, haar toekennen. De begraafplaats kan ook niet wachten tot wellicht andere kinderen of belangstellenden zich melden. Hoe lang zou ze dan moeten wachten na de eerste aanvraag? Een week, een maand, een jaar, tien jaar? En stel dat bijvoorbeeld 2 of 3 kinderen zich melden, hoe zou de begraafplaatshouder dan moeten kiezen welk kind de rechten krijgt? De oudste, de jongste, die met het mooiste verhaal? Daar kom je als begraafplaatshouder niet uit. De enige objectief te rechtvaardigen manier is dat de rechten worden toegekend aan degene die het als eerste vraagt. Als er partijen zijn die menen dat die persoon de rechten niet zou moeten hebben, dan moeten ze er onderling maar uit zien te komen, desnoods met behulp van de rechter. De begraafplaats kan en mag niet als rechter optreden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >