Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Koopgraf verwerven door erfrecht; ja of nee?! (de 'deskundigen' spreken elkaar tegen)


5 december 2003

Vraag nummer: 2725  (oude nummer: 3537)

Geachte heer van der Putten,

Op uw site en die van uitvaartinformatie.nl ben ik aan het zoeken geweest naar info over het erven van een graf. In diverse vragen zegt u dat men een graf NIET door erfrecht kan krijgen. Maar op de juridische site van advocaat mr. J. v.d. Beek van uitvaartinformatie lees ik het tegendeel. Zie:

Het archief:
Vraag en antwoord nr. 86
Onderwerp: graf voor onbepaalde tijd

Vraag:

Geacht heer van de Beek,

Mijn vader, zwager en grootouders zijn nog allemaal begraven in een z.g.n."koopgraf" voor onbepaalde tijd.
Nu is mijn vraag deze, als de rechthebbende van een dergelijk graf ook is overleden, kunnen dan zijn/haar kinderen dat recht erven ?
Bij ons in de Gemeente, kan men het graf alleen maar behouden door dan telkens te betalen voor 10 jaar (de betaler wordt dan rechthebbende), maar dan ben je wel die oude rechten kwijt, ik bedoel dan is het geen "koopgraf "meer voor onbepaalde tijd.
Kunnen kinderen dit erven ?

Antwoord:

Geachte heer,

Zoals het mij overkomt is er hier sprake van een eigen graf en dat is te zien als een vermogensbestanddeel dat onder algemene titel overgaat op de erven.

Met een vriendelijke groet,

Joop van de Beek


U bent beiden advocaten, maar wie moet ik nu geloven?

M. van Monster

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De ‘deskundigen’ spreken elkaar niet tegen, maar de een gaat meer in detail dan de ander.
De heer Van de Beek zegt volkomen terecht dat het grafrecht van de overledene te zien is als een vermogensbestanddeel dat onder algemene titel overgaat op de erven. Maar hij gaat dan niet verder in op de consequenties.

De consequentie is echter niet, zoals u waarschijnlijk veronderstelt, dat de gezamenlijke erfgenamen of een van de erfgenamen het grafrecht direct in handen krijgen of krijgt. Je kunt dat ‘overgaan onder algemene titel’ bij graven zien als een obligatoir recht: je hebt het recht om een overeenkomst aan te gaan (met de houder van de begraafplaats), maar je hebt het niet onmiddellijk. De erfgenamen treden inderdaad in de plaats van de overledene, maar zij zijn dan – juist daardoor – gebonden aan de voorschriften van de beheersverordening of het beheersreglement van de begraafplaats (die ook golden voor de overledene). En de voorschriften zijn in de regel dat het grafrecht alleen overgaat door overschrijving en dat overschrijving alleen kan geschieden op naam van één (rechts)persoon. Men laat het in de regel in het midden of dat een erfgenaam dan wel een ander de overschrijving vraagt: gewoon de eerste persoon die het vraagt kan het krijgen. Als derden daar later bezwaar tegen hebben, kunnen ze die bewuste persoon aanspreken.
In mijn antwoorden op dergelijke vragen laat ik in de regel het stukje van het verhaal over het overgaan onder algemene titel, het obligatoire karakter en het gebonden zijn van de erven via de rechten en plichten van de overledene aan de voorschriften van de verordening of het reglement weg. De meeste mensen zegt dat niets. Ik zeg dan direct dat de voorschriften van de verordening of het reglement gelden.

Zie vragen in de sub-rubriek Graf overschrijven.

Het zijn van erfgenaam van een rechthebbende kan echter zeker nog consequenties hebben. De rechten en plichten gaan inderdaad in hun geheel (‘onder algemene titel’ zeggen de juristen dan) over. Dat betekent dat als er bijvoorbeeld nog een onbetaalde rekening voor onderhoudskosten van de overledene ligt, de erfgenamen tot betaling verplicht zijn. Dat staat los van de vraag wie later het grafrecht in handen krijgt.

En, tot slot: ik ben geen advocaat.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE