Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verandering urnenveld (Willemstad) (1)


14 oktober 2019

Vraag nummer: 58869

Geachte heer van der Putten, de urn van mijn vader is sinds 2004 begraven op een urnenveld op een begraafplaats in Willemstad, Noord Brabant. De plek en het urnenveld zijn destijds door mijn vader zelf uitgezocht. Het ging om een grasveld onder een aantal bomen. Sindsdien zijn hier nog 3 andere urnen begraven.
Wij hebben de steen en beplanting uitgekozen op de situatie.
Zonder enige melding of overleg, heeft de beheerder (een kerkgenootschap) nu de situatie veranderd door het gras te verwijderen (niet bij de andere 3 graven) grind aan te brengen en daarbij 20 grijze betontegels te plaatsen rond het graf, met de bedoeling hieronder in de toekomst andere urnen te kunnen begraven. Eveneens is de beplanting die wij hadden geplant geruimd.
De grafsteen is hiertoe blijkbaar verwijderd en opnieuw in het grind geplaatst.
Volgens de beheerder vond ‘men’ dit op deze manier mooier. Echter ontbrak volgens hem een noodzaak, omdat er geen ruimtegebrek is en ook geen vraag naar urnen-graven. Ook was er geen onderhoud noodzakelijk. Men wil echter e.e.a. niet herstellen.

Mijn vraag is of dit zomaar kan en op welke regel- of wetgeving wij ons eventueel kunnen baseren. In het reglement van de begraafplaats is hierover niets opgenomen.

Vriendelijke groet,

Niek de Groot

Antwoord:

Geachte heer,

Op een urnengraf wordt net als op een gewoon graf gewoonlijk een zogenaamd 'uitsluitend grafrecht' gevestigd. Het is sinds 1991 wettelijk voorschrift dat grafrechten SCHRIFTELIJK worden gevestigd.
Er moet bij een kerkelijke begraafplaats dus een overeenkomst in 2-voud worden gemaakt: 1 voor de kerk en 1 voor uw vader.

U kunt bij de kerk een kopie opvragen van de overeenkomst die destijds met uw vader werd afgesloten, als u die niet in de papieren van uw vader aangetroffen hebt.

Relevant is ook het beheersreglement voor de begraafplaats dat gold op het moment dat die overeenkomst werd gesloten. Dat moet u dus ook opvragen.

Ook in een urnentuin en op een urnenveld worden grafrechten uitgegeven voor de plekken waar de urnen begraven zijn. Dat zijn gewoon graven. De beheerder van een begraafplaats kan niet willekeurig grafbedekkingen veranderen.

Maar alles begint bij de papieren voor het graf. In de grafakte of overeenkomst moeten ook voorschriften voor de grafbedekkingen staan; idem in het beheersreglement. Als u mij kunt laten weten om welke begraafplaats het precies gaat en als u mij een kopie van de grafakte en van het 2004 geldende reglement kunt sturen, kan ik u waarschijnlijk snel zeggen of er bijzondere voorwaarden voor het urnenveld zouden kunnen gelden, waar de begraafplaatshouder wel de vrijheid heeft om iets aan het uiterlijk van het urnengraf te wijzigen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Voor het vervolg zie vraag nummer 58910. Vervolgens vraag nummer 59401, daarna vraag nummer 59441 en tot slot vraag nummer 59442 'Verandering urnenveld Willemstad (5) (grote tekortkomingen beheersreglement)'.


TIP (voor gemeenten)

Extra cursus wegens grote belangstelling:
2e Themamiddag Financiën van de gemeentelijke begraafplaats op donderdag 23 januari 2020.

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Inmiddels zit de zaal voor 31 oktober 2019 vol.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE