Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graf verlengen en ruimingskosten graf wel/niet delen?


21 december 2017

Vraag nummer: 53147

Geachte meneer van der Putten.
Wellicht kunt u mij helpen met de bizarre situatie waar ik mij in bevind. Mijn overleden ouders liggen met de overleden ouders van mijn vader in een familiegraf op de RK begraafplaats Buitenveldert in Amsterdam. De grafrechten verlopen begin 2018 en dus moet er geruimd of verlengd worden. Wij zijn met 6 kinderen waarvan 4 niet willen verlengen, waaronder ikzelf, en 2 wel. De twee die wel willen nemen het grafrecht over en betalen de verlenging. De andere kleinkinderen , 4, van de overleden grootouders, hun ouders zijn gecremeerd, wensen ook niet te verlengen. Nu eisen de twee die wel willen verlengen dat de andere 4 mee betalen aan de ruimingskosten. Er wordt dus nu niet geruimd. Ook wil een van deze 2 de tekst op de grafsteen, op eigen kosten, laten veranderen. Mijn vraag is, hoe zit dat juridisch. Wie moet de ruimingskosten betalen en wanneer> Moeten de neven en nichten wiens grootouders daar liggen daar dan ook aan bijdragen? En mag die tekst op de steen aangepast worden? Ik ervaar dit als een bizarre situatie, wellicht weet u raad. Alvast hartelijk dank. met vriendelijke groeten, Mw XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is goed dat u geschreven hebt om welke begraafplaats het gaat. Dat is namelijk cruciaal. Een gemeente(lijke begraafplaats) kan namelijk een belasting opleggen, maar de houder van een bijzondere (= niet-gemeentelijke) begraafplaats niet. Bij een bijzondere begraafplaats zijn partijen gebonden aan de overeenkomst die zij hebben gesloten toen het graf werd uitgegeven. Als daar niets over kosten van het verwijderen van een grafsteen in staat, kan men nu die kosten niet in rekening brengen.

Als van het graf van uw ouders de grafrechten in 2018 verlopen, mag de katholieke begraafplaats Buitenveldert geen kosten voor het ruimen van het graf in rekening brengen.
Zie vergelijkbare vragen over dit onderwerp, zoals het uitgebreide antwoord op vraag nummer 7715 'Graf opzeggen / kosten ruimen grafmonument' in de lijst van Meest gestelde vragen van de Juridische adviesrubriek van Uitvaart.nl.
Vergelijk ook vraag nummer 51664 'Kosten verwijderen grafsteen einde huurperiode'.
En vele andere vragen, zoals 'Kosten verwijderen grafsteen einde huurperiode in de subrubriek 'Grafsteen / monument' of 'Ruiming van een graf betalen? (door willekeurige nabestaande)' in de subrubriek 'Graf ruimen / ruiming begraafplaats'.

Het is logisch dat de kinderen die een grafrechten willen verlengen, daar de kosten van dragen. In dit geval dus 2 kinderen.

Omdat er in 2018 geen ruimingskosten verschuldigd zijn (als de begraafplaats dat wel vordert, vergist zij zich) is het delen van die kosten niet aan de orde.
Ook niet, omdat de grafrechten verlengd worden.

In 2028 kunnen er wel ruimingskosten verschuldigd zijn, want als grafrechten volgend jaar met 10 jaar verlengd worden, zijn de in 2018 geldende regels van een begraafplaats wel van toepassing. Een niet-gemeentelijke begraafplaats kan niet met terugwerkende kracht de verplichting om ruimingskosten te betalen opleggen over de lopende periode, maar wel voor een nieuwe periode. Echter, alleen de rechthebbende op het graf is die kosten verschuldigd.
Het is nooit zo dat allerhande familieleden verschuldigd zijn om ruimingskosten te betalen, als ze aan de orde zijn. Dat geldt alleen voor de rechthebbende. Dus andere kinderen en kleinkinderen en neven en nichten zijn tot niets verplicht.

Overigens vind ik het erg onverstandig en onhandig van begraafplaatsen om ruimingskosten voor een graf of grafmonument te vragen. Dat komt onsympathiek over. De kosten van de graf willen mensen kunnen betalen op het moment dat er een nalatenschap is, waar het uit betaald kan worden. Maar 20 jaar later is die nalatenschap er niet meer. Dan voelt het als een tikje onrechtvaardig dat het kind dat als rechthebbende de verantwoordelijkheid voor het graf heeft gedragen, ook nog eens een rekening gepresenteerd krijgt. Mensen willen alle kosten bij aanvang van de grafhuur kunnen regelen. Vroeger was dat altijd het geval. Er waren natuurlijk altijd al kosten voor het ruimen van een graf voor een begraafplaats, maar die werden verdisconteerd in de kosten van de grafhuur en niet 20 jaar later als een onaangename verrassing gepresenteerd. Begraafplaatsen doen er mijns inziens onverstandig aan om achteraf met zulke rekeningen te komen. Begraafplaatsen krijgen ook geen goede naam als ze ook nog eens onrechtmatig zulke kosten in rekening brengen, wat (te) vaak voorkomt.

Er hoeven nu dus geen ruimingskosten betaald te worden, maar de persoon die in 2028 rechthebbende is, moet ze dan wel betalen, bij deze begraafplaats.
Andere familieleden hoeven er niet aan mee te betalen.

U vraagt tevens of de tekst op de grafsteen aangepast mag worden. De persoon die rechthebbende van een graf is, mag de tekst aanpassen. Er is geen toestemming van familie nodig. Als de eigenaar van de steen iemand anders is dan de rechthebbende, moet hij natuurlijk ook diens toestemming hebben om de tekst te veranderen.

Bij sommige begraafplaatsen is voor een aanpassing een vergunning nodig. Bij andere begraafplaatsen niet. Hoe dit bij de RK begraafplaats Buitenveldert is, weet ik niet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals bijvoorbeeld: Mag je samen met je huisdier worden begraven?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE