Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wilsverklaring herzien ***


30 september 2018

Vraag nummer: 56240

Als je een oude wilsverklaring wilt herzien, hoe werkt dat?
Nu ligt er een testament + wilsverklaring bij een notaris (1991) Man en vrouw gehuwd (niet onder huwelijkse voorwaarde) geen kinderen. Beide hebben een testament + wilsverklaring.

Waar bewaar ik die nieuwe wilsverklaring zodat hij bij overlijden goed vindbaar is zodat hij ook uitvoerbaar is?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik neem aan dat uw vraag over een wilsbeschikking of codicil gaat; 'wilsverklaringen' is een begrip dat breder is en bijvoorbeeld ook een euthanasieverklaring kan betreffen. Maar zo'n soort medische wilsverklaring wordt nooit bij een notaris bewaard. Het ligt meer op het terrein van de huisarts, om die te informeren dat zo'n wilsverklaring bestaat.

Het is een wettelijke eis dat codicillen altijd moeten worden gedateerd, met de hand moeten worden geschreven en van een handtekening moeten worden voorzien, om geldig te zijn. Het dateren heeft een goede reden: zo is te zien welk codicil het laatste en dus geldig is.

Ik adviseer mensen om een codicil thuis op een plek te bewaren, waar het goed te vinden is. In of bij een speciaal mapje met het duidelijke opschrift 'Bij overlijden' of 'Uitvaart', net als verzekeringspapieren of een deposito voor uitvaartkosten. Om daar ook een fotokopie van het testament te bewaren is natuurlijk ook handig (al zal men voor een testament altijd nog het origineel bij de notaris moeten opvragen, om zeker te weten dat het de jongste, geldende, versie is). Vertel ook familie en goede vrienden waar dat mapje te vinden is. Laat het hen ook zien; dat helpt hen om het zich later te herinneren.

Normaal zal het zo zijn dat niet beide echtelieden tegelijk overlijden, zodat de langstlevende weet dat er een wilsbeschikking is en waar die te vinden is. Maar men doet er verstandig aan om een regeling te treffen voor het geval beide echtelieden tegelijk komen te overlijden. Denk aan een verkeersongeval. Dan moet het codicil in huis te vinden zijn op een logische plek.
Ik zou zelf ook fotokopie├źn van dat codicil maken en in een gesloten enveloppe aan een broer of zus en goede vrienden geven. Op de enveloppe mijn naam en de datum schrijven. Deze enveloppe kan later worden ingeruild voor een nieuwe, als er zaken in de wilsbeschikking veranderen.

Een codicil, als dat wensen voor een uitvaart inhoudt, alleen bij de notaris bewaren vind ik geen goed idee. Als iemand vrijdagmiddag overlijdt en men 's avonds wil beginnen met het regelen van de uitvaart, is het notariskantoor niet bereikbaar. Dat is pas maandag weer het geval. Het is dan ook de vraag of men het juiste kantoor benadert, omdat de namen van notariskantoren veranderen, de notaris verandert en niet altijd direct duidelijk is welke notaris in 2018 de testamenten e.d. van een voorganger uit 1991 bewaart.
Ik vind het wel een goed idee om een afschrift van het codicil toch bij een notaris te bewaren omdat die objectief is en er geen probleem kan ontstaan met nabestaanden die een hen onwelgevallig codicil achterhouden of vernietigen. De versie bij de notaris is altijd een goede controle.

Bij een nieuw codicil ligt het voor de hand om die wilsverklaring uit 1991 bij de notaris terug te vragen en te vervangen voor een nieuwe versie, zodat er geen misverstanden over kunnen plaatsvinden.

Overigens zit er een behoorlijke tijdspanne tussen 1991 en 2018. Het is verstandig om een testament en een codicil vaker na te kijken dan eens in de 27 jaar. Ik adviseer er eens in de 5 jaar naar te kijken. Of eerder als er aanleiding voor is, bijvoorbeeld als de beoogde executeur zelf komt te overlijden. Soms verandert de wet' sinds 2003 is het niet meer mogelijk om in een codicil een executeur aan te wijzen. Althans, als het om een nieuw codicil gaat. Oudere codicillen blijven op dit punt wel geldig.
Het voordeel van een codicil is dat men het zelf kan aanpassen wanneer men wil; men hoeft dan niet de (hoge) kosten van een testament te maken als men relatief kleine zaken wil veranderen.

Overigens, er zijn allerlei soorten wilsverklaringen. Behalve een codicil bijvoorbeeld ook een behandelverbod of een euthanasieverklaring. Maar het is zinloos om de laatste bij een notaris te laten bewaren.

Zie ook vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Wilsbeschikking'.

Voor nadere informatie over testamenten zie de betreffende pagina 'Testament'. Ook verwijs ik graag naar de adviesrubriek over erfrecht van notaris mr C. van de Griend, ook binnen de expertgroep van deze site.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE