Codicil

Persoonlijke aanvulling op het testament

In een codicil kunt u:

 • uw uitvaartwensen kenbaar maken
 • een beperkt aantal persoonlijke goederen verdelen, namelijk meubels, sieraden en kleding

Wat u in uw testament op moet nemen en niet in een codicil opgenomen kan worden:
 • Geld
 • Het eigen huis
 • Auto of motor
 • Waardevol antiek
 • Dure schilderijen of andere duurdere spullen of voorwerpen

BELANGRIJK OM TE WETEN

Codicil is een aanvulling op het testament

Vertel één of meer mensen dat u een codicil heeft en waar uw codicil ligt

Eisen voor codicil zijn heel strikt

Wettelijke eisen

 • Het codicil mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet.

 • Het codicil moet met de hand geschreven, gedateerd en ondertekend zijn.

Let op: Deze eisen zijn heel strikt. Als u zich daar niet aan houdt is het codicil ongeldig.

Geen notaris nodig

Voor een codicil hoeft u niet naar de notaris. De Wet op de lijkbezorging zegt dat de wensen van de overledene dienen te worden uitgevoerd. Het codicil geeft daarom een redelijke mate van zekerheid dat de aanwijzingen van de overledene worden opgevolgd.

Bergplaats meedelen aan anderen

Vertel één of meer mensen dat u een codicil heeft en waar uw codicil ligt. U kunt het ook deponeren bij een notaris en/of een aantal mensen een kopie geven in een gesloten envelop. Controleer periodiek of uw codicil nog wel klopt.

Geen executeur aanwijzen

Vanaf 1 januari 2003, toen het nieuwe erfrecht in werking trad, is het niet meer mogelijk een executeur aan te wijzen in een codicil. Wel is het zo dat de benoeming van een executeur uit een ‘oud’ codicil (dat gemaakt is vóór 1 januari 2003) ook ná 1 januari 2003 geldig is. U kunt een executeur aanwijzen in een testament.

 • De inhoud mag niet strijdig zijn met de wet.
 • Een codicil moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend zijn.
 • Deel de bergplaats aan meerdere personen mede.
 • U kunt geen executeur aanwijzen in een codicil.

C. van de Griend

NOTARIEEL ADVIES

C. van de Griend

Codicil maken

Codicil, wilsverklaring, behandelverbod

Codicillen

Stel een vraag
Wat zijn de wilsrechten?
Reportage door: uitvaart
Meer reportages
Wie beslist over begraven of cremeren?
Reportage door: Uitvaart.tv
Meer reportages
Mr Willem van der Putten

JURIDISCH ADVIES

Mr Willem van der Putten

Nalaten bedrag in codicil

Codicil uitvoeren

Afwijken van keuze begrafenisondernemer in codicil

Stel een vraag

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >