Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Moet vader kopie uitvaart wensen aan mijn broer geven?


27 april 2019

Vraag nummer: 57752

Beste meneer Van Putten,
Ik mag mijn vader zijn uitvaart regelen ,ik ben de opdracht gever.
Zijn uitvaartwensen zijn genoteerd en door hem ondertekend met datum en handtekening.
Jongere broer en zijn vrouw willen een kopie van de laatste wensen.
Is dat verplicht?
Mijn vader wil alle vragen die zij stellen in een gesprek beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Wat bedoelt u met 'zijn wensen zijn genoteerd'? Om een rechtsgeldig codicil te hebben, moet iemand zijn wensen zelf helemaal met de hand opschrijven. Als iemand anders het noteert of op de PC typt en uitprint en betrokkene er zijn handtekening onder zet, is de juridische status minder sterk. Dan is het niet de wens van de overledene, maar de vermoedelijke wens van de overledene. Onwillige nabestaanden kunnen er over vallen.

Uw vader moet alles dus zelf opschrijven, tenzij hij er een testament van laat maken en de notaris het opschrijft. Maar dan zijn er natuurlijk wel kosten aan verbonden. Denk aan ongeveer euro 500,- voor het opstellen van het testament en nog eens ongeveer 500,- na overlijden om de executeur aan te wijzen en een verklaring van erfrecht op te stellen. Soms zijn de kosten van een testament het dubbel en dwars waard, maar soms zijn ze ook niet nodig als er weinig te erven valt en er geen grote onenigheden tussen de nabestaanden te verwachten zijn. Dat moet uw vader zelf afwegen.
Zelf een codicil schrijven kost niets.

Degene die een codicil maakt - uw vader in dit verband - is zeker niet verplicht om allerlei nabestaanden een kopie te geven of inzage te geven. Het is een hoogstpersoonlijk document, dat pas na het overlijden geopend wordt en dan door direct belanghebbenden gelezen kan worden.
Een testament wordt niet alleen door een notaris opgeschreven, maar ook altijd door de notaris bewaard. Betrokkene krijgt een afschrift. Na het overlijden moet de notaris worden gewaarschuwd en hij of zij opent het testament. Een kopie van een testament dat iemand thuis bewaart, is niet altijd de juiste actuele versie. Daar mag je niet op af gaan.
Een notaris moet een testament geheim houden en mag niemand van de inhoud in kennis stellen, zolang betrokkene niet is overleden. Hetzelfde geldt voor de persoon die een codicil in bewaring genomen heeft - u dus in dit geval. U mag derden geen kopie geven en niets laten lezen, zolang uw vader niet overleden is. Er kunnen dingen in staan die erg persoonlijk zijn, zaken die de verdeling van goederen betreffen die voor sommige mensen niet zo leuk zijn, keuzes ten aanzien van een begrafenis of crematie die weerstand oproepen bij bepaalde nabestaanden, etc. Dat moeten en mogen anderen niet weten voordat het zover is. Bovendien kan iemand zijn codicil altijd nog veranderen. Dan heeft het geen zin om een oude versie te kennen.

Uw vader kan het codicil met uw jongere broer bespreken, als hij wil. Maar ook daar is hij niet toe verplicht.

In het algemeen is het wel wenselijk dat nabestaanden weten dat er een codicil is en dat zij in hoofdlijnen weten wat daar in staat. Maar soms is het geen goed idee.

Als het denkbaar is dat uw jongere broer en zijn vrouw een probleem hebben of krijgen met de inhoud van het codicil, dan is het misschien verstandig om een onafhankelijke derde te vragen om het codicil als getuige mee te ondertekenen.
Misschien is het ook verstandig om dat aan een notaris te vragen, vanwege de objectiviteit.

Terzijde: uw broer is erfgenaam van uw vader, maar zijn vrouw niet. Aangetrouwden zijn nooit erfgenaam, tenzij zij in een testament als zodanig zijn benoemd. Aangetrouwden zijn wel nabestaanden. Maar ook goede vrienden of collega's kunnen nabestaanden zijn als zij een hele goede band met de overledene hadden.

In verband met de privacy van uw vader, uw familie en uzelf heb ik uw naam onder uw vraag verwijderd.

Zie ook vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Wilsbeschikking'.

Voor nadere informatie over een codicil en testamenten zie de betreffende pagina's 'Codicil'(er staat ten onrechte dat het een aanvulling op een testament is; het is zeker zelfstandig mogelijk) en 'Testament'. Ook verwijs ik graag naar de adviesrubriek over erfrecht van notaris mr C. van de Griend, ook binnen de expertgroep van deze site.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >