Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Zelf uitvaartbedrijf kiezen bij verzekering 1


4 november 2017

Vraag nummer: 52614

Geachte dames en heren,
Ik heb een overlijdensverzekering bij DELA en een klein aanvullend bedrag. Het bedrag dekt de kosten van een eenvoudige crematie. Mijn vraag is, moeten de nabestaanden in mijn geval naar DELA bellen of kunnen de nabestanden zelf een uitvaartbedrijf kiezen die alles regelt. Naar aanleiding van KASSA waar het over het vervoer gaat vanaf het mortuarium wil ik niet dat mijn nabestaanden voor hetzelfde dillema komen te staan. Als gelijk bij het overlijden de naam van het uitvaartbedrijf genoemd wordt en de nabestaanden daar gelijk contact mee opnemen is dat dan voldoende?

met vr. groet,

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Ik heb de uitzending van Kassa niet gezien, dus weet niet wat daar besproken is. Maar met natura uitvaartverzekeringen is het in de regel zo, dat als men voor een ander uitvaartbedrijf kiest om de uitvaart te verzorgen, men een uitkering krijgt die lager is dan wanneer de uitvaart door de 'eigen' organisatie wordt verzorgd.

Er zijn twee soorten verzekeringen: de kapitaalverzekering en de natura-verzekering. De kapitaal-verzekering keert geld uit en dan maakt het niet uit bij welke uitvaartverzorger de uitvaart wordt geregeld. Bij de natura-verzekering verzeker je eigenlijk diensten bij die verzekeraar. Er komt een probleem als men met een natura-verzekering wil dat een ander de uitvaart verzorgt: dan wijk je van de bedoeling van de verzekering af en dan krijg je een lagere uitkering. En dat is ook volkomen terecht, want als de betreffende verzekeraar zelf de uitvaart verzorgt, kan men een 'inkoopprijs' hanteren. Als een ander de uitvaart verzorgt, is dat niet aan de orde.

De meeste mensen beseffen het verschil tussen een kapitaal- en natura-verzekering niet. Dan komt het voor dat men van een natura-verzekering verlangt dat die uitkeert als ware het een kapitaalverzekering. Maar dat is niet terecht. De uitkeringen verschillen, maar ook de premies verschillen.

Ik zie heel regelmatig dat uitvaartondernemers op hun site hebben staan dat ze ook klanten aannemen die elders verzekerd zijn. Die informatie is vaak misleidend, omdat men er niet bij vertelt dat men dan een - soms flink - lagere waarde uitgekeerd krijgt. Het kan zijn dat als men een natura-verzekering heeft, men een dienstenpakket ter waarde van bijvoorbeeld 5.000,- euro krijgt. Maar dat als men de uitvaart elders laat regelen, er slechts 3.500,- wordt uitgekeerd. Ofwel: je kunt inderdaad een ander bedrijf de uitvaart laten verzorgen, maar dan moet je wel 1.500,- euro bijbetalen, wat niet nodig was als je de oorspronkelijke verzekeraar de uitvaart zou hebben laten doen.
Is die lagere vergoeding onterecht? Nee, want de premie was ook lager en was er op afgestemd dat het bedrijf ook de uitvaart zou doen.

Als u bij DELA met een natura-verzekering verzekerd bent, doen uw nabestaanden er verstandig aan om eerst DELA te bellen. Als zij overwegen om een ander uitvaartbedrijf in te schakelen, kunnen ze DELA vragen wat dan de uitkering is. Dan kunnen ze nog de afweging maken of ze een zodanige voorkeur voor een andere uitvaartverzorger hebben, dat ze de lagere uitkering en bijbetalen voor lief nemen.

Zie: Mag je een andere uitvaartondernemer kiezen dan bij wie je verzekerd bent?


Als men een natura-verzekering bij DELA neemt, kiest men er in principe voor om DELA de uitvaart te laten verzorgen. Als men de uitvaart door Monuta of Yarden of DLE of AB of de Coƶperatie PC wil laten verzorgen, moet men een natura-verzekering bij Monuta of Yarden of DLE of AB of de Coƶperatie PC nemen. Als men helemaal vrij wil zijn in de keuze van een uitvaartverzorger moet men een kapitaalverzekering of een deposito nemen.

De nabestaanden doen er inderdaad goed aan om bij overlijden direct de naam van het uitvaartbedrijf te noemen. In uw geval DELA.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >