Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verzekeringnemerschap van uitvaartverzekering overdragen op een derde


20 oktober 2020

Vraag nummer: 61790

Ik heb een uitvaartverzekering waarvan ik mag aannemen dat ik ook de verzekeringnemer ben. Dit betekent dat ik de verzekering nog voor mijn overlijden te gelde zou mogen maken. Bij mijn overlijden heeft mijn echtgenote dan geen verzekeringspenningen om mijn uitvaart te bekostigen. Dit lijkt mij ongewenst. Wat ik dus wil, is het verzekeringnemerschap van mijn uitvaartverzekering toewijzen aan mijn echtgenote.
Vragen: is dit juridisch mogelijk? Moet mijn uitvaartverzekeraar daaraan meewerken? Is er een juridisch standaard document dat ik zou kunnen gebruiken om deze overdracht juridisch goed te regelen?
Bij voorbaat dank.
Wim van der Kruk

Antwoord:

Geachte heer,

Dit is een vragenrubriek over de wetgeving voor begraven en cremeren. Daar gaat uw vraag niet over, dus u bent eigenlijk aan het verkeerde adres.

Maar uw vragen zijn heel eenvoudig. Daarom ga ik u niet doorsturen.

U gaat er ten onrechte van uit dat u de verzekering nog voor uw overlijden te gelde zou mogen maken. Dat is lang niet altijd mogelijk. Dat hangt van het type verzekering en de voorwaarden af.

U moet het verzekeringnemerschap niet overdragen, maar (misschien) de begunstiging aanpassen.

U kunt in uw polis nakijken wie de begunstigde(n) is of zijn
Uw vraag gaat over verzekeringen. Dat bent u per definitie nooit zelf, bij een uitvaartverzekering. U bent dan immers dood. Grote kans dat daar al staat dat het uw vrouw of andere erfgenamen zijn.
Er hoeft niets overgedragen te worden. Misschien alleen een andere begunstigde aangewezen te worden.

Ik zou er gewoon even met de betreffende verzekeringsmaatschappij over bellen. Die stuurt u dan misschien een formulier om de begunstiging aan te passen. Misschien kan dat ook via internet.

En... registreer op uitvaartverzekeringsregister.nl of u een uitvaartverzekering hebt! Wel of niet. Dan hoeven uw nabestaanden niet verder te gaan zoeken. Zie hieronder.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

TIP
Een goedkope maar waardige begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Mag je een andere uitvaartondernemer kiezen dan bij wie je verzekerd bent?


TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE