Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Wie moet kosten vervoer naar politiemortuarium betalen? 1

14 mei 2018

Vraag nummer: 54912

Na een zelfdoding heeft een dienstverlenende groep in opdracht van de politie de overledene over gebracht naar het politiemortuarium.
Later is deze overgedragen aan de nabestaande.
Wie moet de vervoerskosten naar het mortuarium betalen.

Hartelijke groet
A.W. Nekkers

Antwoord:

Geachte heer,

Het antwoord op uw vraag hangt mijns inziens af van de reden en omstandigheden waarom de overledene naar het mortuarium is gebracht.
Als de overledene in het mortuarium is geschouwd door een gemeentelijke lijkschouwer, zijn de kosten voor de erfgenamen van de overledene.
Als de overledene daar is geschouwd door een politiearts in het kader van een gerechtelijk onderzoek, zijn de kosten voor rekening van justitie.

De kosten zijn er elk geval niet voor rekening van uw gemeente.

Zie eerdere vergelijkare vragen in de subrubrieken 'Vervoer overledene', 'Mortuarium' en 'Lijkschouwing', zoals bijvoorbeeld vraag 1717 'Transportkosten naar NFI te Rijswijk', vraag 1749 'Wie gaat dat betalen? (kosten lijkschouw en transport niet-natuurlijke dood)', of vraag 7624 'Kosten overbrengen lichaam iov politie'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie vervolgvraag nummer 54929.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder