Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie moet kosten vervoer naar politiemortuarium betalen? 2


15 mei 2018

Vraag nummer: 54929

Geachte heer van der Putten,

Nog even twee vragen na aanleiding van uw antwoord over vervoerskosten naar een mortuarium in opdracht van de politie.

- Zou het antwoord anders zijn als het hier bijvoorbeeld een dodelijk verkeersongeval of ander ongeval (bijv. val van trap) zou betreffen?
- Wanneer zou een gemeente deze vervoerskosten wel moeten betalen

Hartelijke groet,

A.W. Nekkers

Antwoord:

Geachte heer,

U draait met uw eerste vraag de volgorde om. Juist uit een lijkschouwing door een gemeentelijke lijkschouwer of een nader onderzoek door een politiearts zal moeten blijken of sprake is van een dodelijk ongeval dan wel van moord of doodslag. Voorafgaand aan het onderzoek is dat niet zeker, hooguit een vermoeden.
Maar los van het vermoeden of de bevestiging, is mijn eerdere antwoord ook van toepassing op ongevallen of andere gevallen van een niet-natuurlijke dood.

Wanneer de gemeente deze vervoerskosten wel zou moeten betalen, kan ik niet zo snel bedenken. Misschien alleen als de GGD-arts die als gemeentelijke lijkschouwer optreedt onderzoek in zijn mortuarium noodzakelijk acht. Maar u als gemeente hoeft niet vooraf te bedenken wanneer u rekeningen wel of niet accepteert; de partij die u een rekening stuurt zal moeten aantonen waarom zij u terecht kosten in rekening brengt. Argumenten als 'Dat doen we altijd zo', 'We weten niemand anders' of 'Voor de familie is het zo zielig' zijn niet valide. U hebt een harde juridische reden als verplichting nodig.
U kunt er als gemeente trouwens voor zorgen dat u eventuele vervoers- en andere kosten van de GGD die gerelateerd zijn aan de gemeentelijke lijkschouw in rekening kunt brengen bij de erfgenamen van de overledene. Dat kunt u regelen in de Verordening lijkbezorgingsrechten.

U kunt de naam van de Verordening begraafrechten van uw gemeente veranderen in de Verordening lijkbezorgingsrechten. In hoofdstuk 7 van de tarieventabel was al rekening gehouden met het verhalen van de kosten van lijkschouwing. Maar nu staat er 'Niet van toepassing'. Dat is jammer voor de belastingbetalers in uw gemeente.
Een gemeente kan in de Verordening lijkbezorgingsrechten de kosten van de lijkschouw (door de GGD als gemeentelijke lijkschouwingsdient) fixeren op een vast bedrag. Neem dan bijvoorbeeld het gemiddelde van de facturen van de GGD van de afgelopen jaren, gecorrigeerd voor inflatie. Of een gemeente kan kiezen om de voor het betreffende geval ingediende rekeningen 1 op 1 door te belasten aan de erfgenamen of nabestaanden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >