Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Taken bezorger begrafenis (risico kosten regelen uitvaart) ***

18 februari 2017

Vraag nummer: 49719

Ik ben gevraagd om in een testament van een dierbare als bezorger van de begrafenis vermeld te worden. Nu kan ik mij daar van alles bij voorstellen, maar wat zijn de formele taken van een bezorger ?
Is de bezorger ook opdrachtgever en financieel verantwoordelijk voor de betaling van de uitvaartkosten.

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn geen vaste formele taken voor de persoon die een uitvaart regelt. De term 'bezorger' van de begrafenis is een wat ouderwetse term.

Hoe breed of eng de taak van de persoon is die de begrafenis regelt, ligt niet automatisch vast. Het is iets wat afgesproken moet worden tussen deze persoon en de erflater/opdrachtgever.
Of het zinvol is om die taken in detail te bespreken en om ze op schrift te zetten, hangt mede af van de vraag of er nabestaanden/erfgenamen zijn die andere belangen kunnen hebben. Dat kan verre familie zijn, maar ook sommige 'goede doelen' zijn heel zakelijk en niet geneigd om bijvoorbeeld geld uit te geven aan een duur grafmonument als een goedkoop grafmonument of geen monument ook kan. Dat moet dus in detail vast liggen in een testament op een manier dat 'onwillige erfgenamen' er niet onderuit of langsheen kunnen. Er zijn veel aspecten waar vaak niet aan gedacht wordt, als dat een graf gedurende de looptijd van het graf op naam van iemand moet staan. Gaat u dat ook doen, of laat u dat over aan een stichting?

U vraagt 'Is de bezorger ook opdrachtgever en financieel verantwoordelijk voor de betaling van de uitvaartkosten?' Ja, de persoon die de uitvaart regelt is de opdrachtgever en financieel volledig aansprakelijk voor alle kosten van de begrafenis of crematie. U moet dus ook wel weten of er voldoende geld is en hoe u daarbij kunt komen. Als er een testament is en iemand anders de executeur is die de nalatenschap afhandelt, moet u daar misschien de hand ophouden. Er zijn ook wel mensen die een klein pensioen en dus weinig contant geld hebben, maar redeneren 'Ik heb een eigen huis en daar kunnen met gemak de begrafeniskosten uit betaald worden'. Die redenering kan kloppen, maar kan ook tot gevolg hebben dat u 1 of 2 jaar op het geld moet wachten. Het verkopen van een woning heeft nogal wat voeten in aarde. Een notaris moet vaststellen wie de erfgenamen zijn, of die instemmen met verkoop, met het inschakelen van een makelaar, etc. etc. Behalve in enkele grote steden is verkoop van een woning in deze tijd nog steeds niet gemakkelijk. In mijn eigen dorp zie ik huizen die al ruim 5 jaar te koop staan.
Een uitvaartondernemer heeft hier allemaal niets mee te maken en heeft er recht op om zijn rekening binnen 2 of 4 weken betaald te krijgen. Een begraafplaats idem en een steenhouwer idem.

Hoe omvangrijk is de taak van de persoon die een begrafenis of crematie regelt? Is het ook gewenst dat hij een grafsteen uitzoekt, bepaalt welke tekst daar op komt of de tekst op een monument voor een urnengraf of waar, hoe en wanneer as wordt verstrooid? Ik heb er al heel wat ellende over langs zien komen en kan alleen adviseren: laat de a.s. overledene zo veel mogelijk op papier zetten en er als slot aan toevoegen dat over alles wat hier nog niet genoemd is, de executeur/opdrachtgever het laatste woord heeft.

Het beste advies voor dit soort situaties is: regel het niet - of in ieder geval niet alleen - bij testament, maar anders, effectiever en goedkoper.

Het testament heeft nog een ander probleem: u weet niet wat er in staat. Een testament moet worden gemaakt door een notaris en worden bewaard door de notaris. Het kan zijn dat de erflater dit jaar met u bespreekt dat u zijn begrafenis gaat regelen, maar volgend jaar bedenkt dat vriend Kees dat toch beter kan en zijn testament verandert. Maar het u niet vertelt omdat dat klinkt als een motie van wantrouwen, om geen ruzie te krijgen of wat dan ook. Dan zou u, zodra u hoort dat de erflater overleden is, op vrijdagavond, aan de slag gaan om de uitvaart te regelen. U regelt een begrafenis op woensdag of donderdag. Misschien verneemt u dan pas op woensdagmiddag wat de inhoud van het testament is en dat u helemaal niet bevoegd zou zijn om iets te doen. Want het openen van het testament kost ook even tijd. U moet eerst uitzoeken bij welke notaris u moet zijn en dan een afspraak maken.
Misschien is dan al de begrafenis achter de rug of niet meer tegen te houden. In veel gevallen, waar mensen geen bijzondere problemen vermoeden, wordt een testament pas na 2 of 3 weken geopend.

Wat een goede, effectieve en goedkope oplossing is, is wanneer de persoon die de uitvaart geregeld wil hebben, een deposito opent bij een depositofonds, zoals het Nationaal Depositofonds, een nieuw initiatief dat dit jaar van start gaat (bereikbaar Nationaal.Depositofonds@gmail.com). Als iemand daar een bedrag stort voor de kosten van zijn uitvaart en laat opnemen wie na het overlijden over het saldo mag beschikken, hoeft er niets meer geregeld en gedaan te worden met de erfgenamen om over het geld te beschikken. De 'bezorger van de begrafenis' kan meteen zonder risico aan de slag.
Het is wel altijd nog verstandig om een codicil te maken: een brief waarin de wensen met betrekking tot de uitvaart beschreven worden. Het Nationaal Depositofonds keert uit zodra een scan van de overlijdensakte wordt gemaild. Het deposito groeit elk jaar aan. Wanneer iemand overleden is kan men ook altijd 's avonds en in het weekeinde informeren naar de hoogte van het saldo.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Niet te veel betalen voor de uitvaart? Kijk bij een budget begrafenis en budget crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder