Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kosten verhalen bij crematie van gemeentewege

8 maart 2018

Vraag nummer: 54145

Wij hebben van gemeentewege een crematie moeten laten plaatsvinden. De crematie had eigenlijk op kosten van een andere gemeente moeten plaatsvinden omdat het lichaam zich in die gemeente bevond op het moment dat niemand voor de uitvaart wilde zorgdragen.
De gemeente waar het lichaam zich bevond weigerde echter opdracht te geven tot crematie en zo voor de kosten op te moeten draaien.
Wij hebben toen als woongemeente van de overledene opdracht gegeven om te cremeren om verdere kosten te besparen.

De overledene liet 3 kinderen na. Eén van de drie kinderen van de overledene heeft zich gedragen als erfgenaam.
Zij heeft namelijk de portemonnee, huissleutel en telefoon van de overledene meegenomen. Tevens is zij naar zijn bank geweest om het een en ander aan de weet te komen

Heeft u misschien een voorbeeld brief die wij naar de gemeente kunnen sturen (waar het lichaam zich bevond) om alsnog de kosten te verhalen of heeft u een voorbeeld brief voor naar het kind te sturen die zich als erfgenaam heeft gedragen?
Kunnen of moeten wij de kosten op alle drie de kinderen verhalen? Is het dan voor elk 1/3? Andere aanbevelingen zijn ook welkom.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Hoe komt het dan dat het lichaam nog is verplaatst, nadat was geconstateerd dat niemand de uitvaart wilde regelen? Want dat lees ik indirect toch in uw vraag. Want als de overledene in een andere gemeente verbleef, zie ik geen enkele reden voor uw gemeente om de uitvaart te regelen. Als die gemeente weigerde om iets te doen, dan doen ze het toch gewoon niet? Ik wil dan wel eens zien hoe het bestuur reageert als een krant of TVL dan na een weekje vragen gaat stellen.

Als de overledene later naar uw gemeente is overgebracht, heeft iemand daar opdracht te gegeven. Betrokkene komt niet zelf lopen. De opdrachtgever is dan ook aansprakelijk voor kosten, want wie begonnen is met een uitvaart te regelen, moet hem afmaken. Zo is althans artikel 18 Wlb uitgelegd tijdens de totstandkoming van de wet.

Overigens adviseer ik gemeenten nooit om een overledene te laten cremeren. 99% van de gemeenten hebben begraafplaatsen met financiële tekorten. Ik zou als gemeente als ik een uitvaart zou moeten regelen, betrokkene altijd op de eigen gemeentelijke begraafplaats begraven. Tenzij er voldoende geld in de nalatenschap is om te cremeren en bekend is dat dat de wens van de overledene was.
Bovendien is er bij een begraving altijd nog de mogelijkheid dat later verwanten worden gevonden die betrokkene zouden willen herbegraven (natuurlijk nadat eerst de kosten van de begrafenis zijn betaald).

Als één van de kinderen van de overledene heeft de portemonnee, huissleutel en telefoon van de overledene heeft meegenomen, heeft hij of zij zich inderdaad gedragen als erfgenaam.

Nee, ik heb geen voorbeeld-brief die u zou kunnen gebruiken om het kind dat zich als erfgenaam heeft gedragen, aan te schrijven. Ik voer nooit dit soort correspondenties voor gemeenten. Het kind is bovendien niet alleen aanspreekbaar als erfgenaam, maar ook als kind dat op grond van artikel 22 van de Wet op de lijkbezorging in combinatie met de artikelen 392-396 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek. Een kind zou volgens de wet tot onderhoud van de overledene verplicht zijn geweest, en is daarom aansprakelijk voor de uitvaartkosten als de gemeente die maakt of voorschiet. Zie andere vragen over de aansprakelijkheid van kinderen in de subrubriek 'Uitvaart door gemeente'.

Ik zou als ik u was alle kinderen aanschrijven, ieder voor het gehele bedrag. Hoe ze dat onderling verrekenen of niet, zoeken ze zelf maar uit. De praktijk en jurisprudentie hierover is wisselend, daar hebt u weinig houvast aan. Als het niet zou mogen, hoort u het wel van de bestuursrechter. Daar zou ik me niet zo druk over maken. Gewoon doen en natuurlijk het eerst beginnen met het kind dat zich als erfgenaam gedragen heeft en misschien ook wel geld of goederen uit de woning heeft genomen, als het een sleutel had.

Voor de formulering van de brief of brieven zou ik gewoon even langs de eigen afdeling Juridische Zaken gaan.

U moet trouwens ook niet vergeten om een deel van de uren / kosten die ambtenaren aan deze kwestie hebben moeten besteden, ook te verhalen. Daar hebt u gewoon recht op.

Ik wijs u er op dat ik regelmatig workshops voor gemeenten over dit onderwerp geef, waarbij dit natuurlijk allemaal ook aan de orde komt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Op zaterdag 14 april 2018 wordt de derde editie gehouden van de Uitvaartbeurs Amsterdam. In de historische Westerkerk kunnen bezoekers inspiratie en informatie vinden bij meer dan tachtig stands. De Uitvaartbeurs Amsterdam is de grootste consumenten uitvaartbeurs van Nederland.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder