Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Binnentreden Wet op de lijkbezorging

18 mei 2020

Vraag nummer: 60790

Wat is de grondslag om de woning van een overledene binnen te treden bij een uitvaart op kosten van de gemeente?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat is artikel 21 (en in een latere fase ook artikel 22) van de Wet op de lijkbezorging, in combinatie met de Algemene wet op het binnentreden. Ik adviseer om dat te doen met machtiging van de burgemeester van de gemeente waar de woning ligt.
Een schriftelijke machtiging is niet vereist, indien ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen terstond in de woning moet worden binnengetreden.

U slaat in uw vraag 2 stappen over.

De woning moet allereerst worden betreden om te kunnen onderzoeken of de bewoner contacten had met personen, familie of vrienden, die de uitvaart zouden willen regelen.

De 2e reden om de woning te betreden is om op zoek te gaan naar een uitvaartverzekering en bankgegevens en andere gegevens die relevant zijn om te beoordelen hoe de uitvaart kan worden uitgevoerd en bekostigd.

Pas als dat allemaal niet lukt en niet aan de orde is, zal sprake zijn van een uitvaart op kosten van de gemeente.
Het eerste streven van de gemeente moet altijd zijn om te bevorderen dat personen die de overledene hebben gekend, diens uitvaart regelen. Die personen moeten eerst worden gevonden en gewaarschuwd.

Zie de vele vergelijkbare vragen in de (oude) subrubriek 'Uitvaart door gemeente; vragen van publiek' en de (nieuwe) subrubriek 'Uitvaart door gemeente; vragen van gemeenten'.

Ik geef ook regelmatig cursussen over dit onderwerp.
In september is weer de eerste gepland.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder