Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Biologisch dood/hersendood en dood omdat het hart stopt

23 september 2020

Vraag nummer: 61600

Geacht meester van der Putten,
Sinds de aanname van de wet op de donorregistratie zitten me een aantal dingen vreselijk dwars.
Ten eerste de medische doodverklaring. Wat ik begrijp uit vraag nummer 3134 betekent dood voor de medische hersendood terwijl het hart nog immer kan kloppen. Vergeef mijn naïviteit, maar ik ben altijd in de veronderstelling geweest dat juist het hart het moet begeven, omdat dan daadwerkelijk niets meer kan functioneren.
Wat betekent dit voor iemand die b.v. euthanasie pleegt, waarbij deze persoon hersendood verklaart kan worden, echter het hart weigert te stoppen. En wat zijn daar dan de gevolgen van?
Ten tweede de donorregistratie. Zoals ik het begrijp is in Nederland nu iedereen vanaf 18 jaar geregistreerd met ja voor het donorschap. De individu moet nu op enig moment vanaf 18 jaar gaan aangeven dat hij/zij het daar niet mee eens is door nee te laten registreren. Gaat dit niet in tegen artikel 11 van de grondrecht waarin de integriteit van het lichaam specifiek is vastgelegd?
Ik dank u hartelijk voor uw tijd en zie uw antwoord met interesse tegemoet.
Ellen Kossen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw eerste vraag is primair medisch van aard. Ik heb in mijn antwoord op vraag nummer 3134 en andere vragen over het vaststellen van de dood alleen herhaald wat ik in richtlijnen voor medici gelezen heb. Ik ben maar een eenvoudige jurist.
Ik heb in een toelichting bij orgaandonatie altijd zo begrepen dat men een hart laat pompen, terwijl de persoon eigenlijk al overleden is, omdat het wenselijk is dat men organen die men wil transplanteren, zo lang mogelijk doorbloed blijven. Alleen hersendood is 'echt' dood; men kan het hart (en misschien ook andere organen, dat weet ik niet) een tijdje kunstmatig laten functioneren.
Euthanasie is in mijn optiek het tot stand laten komen van een hersendood. Dat staat los van het nog laten functioneren van het hart. Het hart pompt denk ik niet zomaar vanzelf door, als iemand hersendood is.
Eigenlijk moet u dit soort vragen niet aan mij maar aan medici voorleggen. Ik praat maar na wat ik medici hebben horen vertellen.

Dan uw tweede vraag. Ja, er is spanning tussen de donorregistratie en artikel 11 van de Grondwet. Maar de tekst van artikel 11 zegt zelf al meteen "behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen". En de wetgever heeft in 2018 beslist dat de Wet op de orgaandonatie per 1 juli 2020 beperkingen mag stellen aan het in artikel 11 bedoelde (grond)recht op onaantastbaarheid van het lichaam. Dus juridisch is er geen strijd.
We kennen in Nederland geen rechter die de wetten aan de Grondwet toetst, zoals bijvoorbeeld in Duitsland het Bundesverfassungsgericht doet.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder