Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Besmette lichamen (Coronavirus / Covid-19)


3 maart 2020

Vraag nummer: 60190

Welke procudure word op besmette lichamen toegepast

Antwoord:

Geachte heer,

Ik neem aan dat uw vraag is ingegeven door de recente eerste besmettingen in Nederland van mensen met het coronavirus (COVID-19).

Ten eerste is het zo dat de meeste mensen een besmetting overleven. Oude mensen en zieke mensen vormen de risicogroep.

Iemand met een coronavirus die komt te overlijden, is na enige tijd niet meer besmettelijk. Een overledene hoest en niest niet en geeft niemand een kus of een hand. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe lang het virus COVID-19 in of op een dood lichaam overleeft, of dat dit een aantal uren of een dag of maximaal enkele dagen is.

Maar uitvaartverzorgers zijn er altijd op bedacht dat een overledene een besmettelijke ziekte onder de leden kan hebben. Zij zijn daarom altijd voorzichtig en werken altijd met veel aandacht voor hygiëne. Er is geen reden voor extra maatregelen bovenop de bestaande werkwijze.

Ik zie vooralsnog bijvoorbeeld ook geen reden waarom iemand die aan COVID-19 overleden is, niet opgebaard zou kunnen worden. Het virus springt niet als een vlo op andere mensen over. Men moet een overledene aanraken om besmet te kunnen raken. Dat moet men dan niet doen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


Naschrift 6 maart 2020.

Vandaag en gisteren kwam een aantal brancheorganisaties met advies over de omgang met Coronavirus. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het omgaan met een overledene en met de omgang met mensen die een uitvaart voorbereiden of bijwonen.

De landelijke Vereniging van Crematoria schrijft: "Het huidige coronavirus is een nieuw en onbekend virus. Maar uit onderzoek bij coronavirussen in het algemeen blijkt dat de overleving na overlijden van de patiënt kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen aanwezig zijn. Belangrijker is de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaats vinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren, zelfs met de kist open. Handcontact met de overledene door de nabestaanden kan ook, mits daarna de handen goed gewassen worden of gebruik gemaakt wordt van handalcohol."

Nardus, de vereniging van samenwerkende uitvaartorganisaties, heeft eergisteren een nieuwsbrief over het virus uitgebracht. De brief is te lezen op de site https://nardus.eu/2020/03/04/voorzorgsmaatregelen-tegen-coronavirus/

Aanvullingen:

Op de site van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) staan twee artikelen informatie over het cornonavirus. Het ene artikel is afgestemd op belangstellenden en het andere is bedoeld voor professionals in de uitvaartzorg.
Linkjes staan meteen op de homepage https://www.begraafplaats.nl

Ik adviseer u om www.uitvaart.nl te volgen met nieuws over ontwikkelingen. Er zullen vast nog wel adviezen openbaar worden gemaakt.
Voor uitvaart-professionals is er de site www.uitvaartbranche.nl.

-----

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE