Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Gefingeerd Fiat Justitia

4 februari 2018

Vraag nummer: 53648

Kan een ABS een Fiat Justitia als verlof verbranden/crematie afgeven, terwijl JUSTITIE van niets weet en hiermee ONBEKEND IS ? Dit zgn. fiat justitia is op briefpapier gesteld van het toenmalige stadsdeel Slotervaart-Overtoomse Veld en ontbreekt het LOGO / KENMERK van Justitie.
Navraag Justitie leverde op: ONBEKEND afgegeven fiat justitia, tevens stelde Justitie dat hier sprake moet zijn geweest van een NIET-NATUURLIJKE dood en 'men' het e.e.a. heeft willen toedekken door een GEFINGEERD Fiat Justitia af te geven.
Graag uw mening.
Mvg mw.Lesman

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik begrijp uw vraag helaas niet.

Een ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) geeft geen 'fiat justitia' af. Het verlof tot begraven of verbranden/cremeren is geen verlof van een onderdeel van (het ministerie van) Justitie. Of het Openbaar Ministerie.
Het verlof van de abs is een bestuursrechtelijk besluit van de decentrale overheid. Uiteraard zijn verloven van de abs gesteld op briefpapier van een gemeente of stadsdeel. Een logo of kenmerk van Justitie zijn helemaal niet aan de orde. Uw vraag lijkt op een klacht dat op het pakpapier van de slager niet het logo en de naam van de bakker staat. Dat heeft gewoon niets met elkaar te maken.

In het geval van een natuurlijke dood mag de abs het verlof afgeven aan de hand van een verklaring van overlijden van een arts.
In het geval van een niet-natuurlijke dood mag een arts geen verklaring van overlijden afgeven, maar kan het Openbaar Ministerie na onderzoek van een gemeentelijke lijkschouwer en soms een politiearts een verklaring van geen bezwaar (tegen begraven of cremeren) afgeven. Aan de hand van die verklaring van geen bezwaar kan de abs een verlof tot begraven of cremeren afgeven.

U hebt het over iets wat in het Nederlandse bestuursrecht niet bestaat.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie ook de vervolgvraag 53651 en vervolgens vraag nummer: 53745.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Mag je een andere uitvaartondernemer kiezen dan bij wie je verzekerd bent?


TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder