Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Uw antwoord op gefingeerd Fiat Justitia

4 februari 2018

Vraag nummer: 53651

Geachte mr.van der Putten, De gevolgtrekking mijnerzijds kan dan zijn dat zelfs Justitie, mw.mr.Schaafsma mij FOUT heeft voorgelicht?????? Mvg. mw.Lesman

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat weet ik niet, want ik weet niet wat het onderliggende probleem van uw eerdere vraag is of was. En ook niet wat de vraagstelling aan Justitie was, en waarom.

Ik heb de indruk dat twee dingen door elkaar worden gehaald. Maar dan nog is het een vreemde ongebruikelijke vraag. Ik heb het gevoel dat er ergens een misverstand is, maar hoe en wat, weet ik niet.

Mensen hebben soms de neiging om een vraag te stellen over een oplossing of antwoord, waardoor helemaal buiten beeld valt wat het eigenlijke probleem is. Als zo'n antwoord dan op meerdere situaties van toepassing kan zijn, kan het zijn dat een gedachtewisseling of discussie ontstaat over een heel andere situatie dan waar het eigenlijk om ging.

Ook hier heb ik de indruk dat de eigenlijke vraag/zaak niet aan de orde is gesteld. Dan heb ik ook geen oordeel of er goed of fout mee om is gegaan.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Mag je een andere uitvaartondernemer kiezen dan bij wie je verzekerd bent?


TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder