mijn vraag m.b.t. gefingeerd FIAT JUSTITIA. Er was hier" />

Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Fiat Justitia 3

8 februari 2018

Vraag nummer: 53745

Geachte mr. van der Putten,

Graag reageer ik nog op het door u gegeven antwoord op mijn vraag m.b.t. gefingeerd FIAT JUSTITIA.
Er was hier inderdaad sprake van een NIET-NATUURLIJKE DOOD, die door niemand is gemeld bij Justitie, nóch bij Politie, nóch bij een gemeentelijk lijkschouwer.
Van de ware toedracht ben ikzelf eerst in 2014 op de hoogte gebracht door een persoon wiens anonimiteit door mij is gewaarborgd.
Ook dit document is door mij achterhaald en er staat in kapitalen FIAT JUSTITIA op; bij tonen van dit FIAT JUSTITIA aan Justitie, verkreeg ik van Officier van Justitie, mw.mr.S. te verstaan: op de datum is géén verklaring van geen bezwaar c.q. FIAT JUSTITIA tegen crematie/begrafenis door Justitie afgegeven; er is zelfs geen melding gemaakt van een niet-natuurlijke dood bij een/enig gemeentelijk lijkschouwer, daar het e.e.a. onder het tapijt moet worden geschoven.
Justitie sprak zelf over een gefingeerd FIAT JUSTITIA, ook vanwege het ontbreken van het LOGO van Justitie en is dit zgn. FIAT JUSTITIA op het briefpapier van de Gemeente Amsterdam, stadsdeel Slotervaart - Overtoomse Veld gesteld, hetgeen zelfs een STRAFBAAR FEIT behelst.
Het betreft hier nl. mijn MAN die NIET gecremeerd wilde worden en buiten zijn wil om tóch is gecremeerd.
Telkenmale wordt aan mij(zelfs als DIRECT BELANGHEBBENDE en Enig Erfgename, Testateur, het doen van Aangiften geweigerd.
Mvg. mw.Lesman,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dit klinkt erg triest. Maar de vraag is of inderdaad echt sprake was van een niet-natuurlijke dood. Om aangifte te kunnen doen bij de politie moet men meer aanwijzingen hebben dan een (waarschijnlijk niet op schrift gestelde) verklaring van een persoon die anoniem wenst te blijven.

U stelt dat sprake is van een niet-natuurlijke dood. Maar hoe bent u daar zo zeker van? Elke overledene moet namelijk worden geschouwd door een arts. Die arts geeft een verklaring van overlijden af als hij er van overtuigd is dat sprake is van een natuurlijke dood. Als hij twijfelt, dient hij een gemeentelijke lijkschouwer in te schakelen, die wat meer mogelijkheden heeft om een overledene nauwkeurig te onderzoeken. Als de lijkschouwer meent dat (toch) sprake is van een natuurlijke dood, geeft hij een verklaring van overlijden af. Als de lijkschouwer denkt dat daar aan getwijfeld moet worden, brengt het rapport uit aan de officier van justitie. Die bekijkt of er aanleiding is voor nader onderzoek.

Een overledene kan niet worden begraven of gecremeerd zonder dat een lijkschouw heeft plaatsgevonden. Want het verlof tot begraven of cremeren geeft de gemeente alleen af als een verklaring van overlijden van een arts is overhandigd, of als de officier van justitie heeft laten weten dat er geen bezwaar tegen de begrafenis of crematie is. In sommige gevallen geeft de officier alleen toestemming voor een begrafenis, omdat niet is uitgesloten dat nog nader onderzoek van de overledene gewenst is. Dat is na crematie meestal niet meer mogelijk, want dat verdwijnen bepaalde sporen of stoffen.

Bij een niet-natuurlijke dood kan een verklaring van geen bezwaar van de officier van justitie natuurlijk alleen op briefpapier van het OM worden afgegeven.

Dat uw man is gecremeerd, terwijl hij dat niet wenste, is natuurlijk erg triest. Het roept de vraag op hoe het zo gekomen is, maar met die vraag kan ik niets. De situatie is te complex om met enkele vragen via internet te ontrafelen. Dan moet er een aantal zaken heel erg precies worden uitgezocht.

Zoals ik al zei: om aangifte te kunnen doen bij de politie moet men meer aanwijzingen hebben dan een verklaring van een persoon die anoniem wenst te blijven. Er is 'ondersteunend bewijs' nodig, om een term uit het strafrecht te gebruiken. Als dat er niet is, is de zaak kansloos.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder