Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Lijkvinding en aangifte hulpofficier van justitie

26 juni 2024

Vraag nummer: 68611

Geachte heer van der Putten,

Wij vragen uw hulp bij het volgende. Wij hebben op dit moment 2 gevallen lopen.

1. Familie komt thuis na lang weekend weg en vinden meneer overleden aan. Huisarts komt bij meneer thuis. Concludeert een natuurlijk overlijden, geen bijzonderheden maar kan niet met zekerheid de datum vaststellen.

2. Thuiszorg krijgt geen contact met mevrouw. GGD schouwarts komt bij oudere vrouw thuis. Concludeert ook natuurlijk overlijden maar kan niet met zekerheid de overlijdensdatum vaststellen.

Nu het probleem: Om dat de artsen geen datum van overlijden weten (als beschreven in BW 19h, lid 2) vragen wij als ambtenaar de politie/hulpofficier om een Proces-Verbaal. Artikel 19h lid 6 van BW geeft namelijk aan dat de hulpofficier van justitie aangifte moet doen. Wij verwachtten dat in de vorm van een PV (zo gaat het normaal).

Echter de politie geeft aan niet op de hoogte zijn van deze vindingen. Ze zijn niet ingeschakeld door de artsen en gaan dus ook niet over tot het opmaken van een PV.

De theorie en praktijk sluiten niet goed op elkaar aan. Heeft u handvaten om met dit deze situaties om te gaan.

Alvast bedankt

Antwoord:

Geachte heer,

Ik denk dat de politie (hulpofficier van justitie) (toch) de instantie is die aangifte van het overlijden moet doen.
Maar ik heb niet de tijd om daar een uitgebreide studie naar te doen.

Maar ik zou als ik u was de situaties voorleggen aan het ministerie van BZK, als coördinerend departement voor zaken betreffende de lijkbezorging, alhoewel het eigenlijk iets van Justitie en Volksgezondheid is. Misschien behoeven de richtlijnen (meer) duidelijkheid.

De politie zegt dat ze niet gewaarschuwd is door de artsen, maar nergens staat dat een arts dat moet doen en/of dat dit binnen een bepaalde termijn moet. Alhoewel het wel logisch zou zijn. Maar anderen zouden het ook kunnen doen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals over de aankoop en het behoud van een graf voor eeuwig:

Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder