Niet vermeld in testament, wel uitvaartkosten betalen, ook als partner opdrachtgever is?


16 mei 2018

Vraag nummer: 54941

Hallo,

mijn vader is kort geleden overleden. Hij heeft in zijn testament alles aan zijn partner nagelaten dus niets aan zijn 2 zoons of drie kleinkinderen. Er zijn overigens meer schulden dan baten. Ik ben dus geen erfgenaam, wel kind, en zijn partner is opdrachtgever geweest van uitvaart (zij wilde niet dat wij daar iets mee te maken hadden. Ze heeft een vrij dure uitvaart geregeld via DELA). Nu wordt mij gemeld dat ik die kosten moet gaan betalen aangezien er geen geld is bij haar en opbrengst van de boedel ontoereikend zal zijn ter dekking van deze kosten. Doe ik dat niet dan dreigt haar familie de kosten in te dienen bij de gemeente als onderdeel van een schuldsaniering waar zij zich voor heeft aangemeld.

De vraag is dus; moet ik betalen als zij onvoldoende middelen heeft, wel opdrachtgever is geweest en ik geen erfgenaam ben/niet vermeld sta in het testament? Ook als ik dus feitelijk altijd recht blijf houden om mijn kindsdeel? En zo ja, voor hoeveel dan?

Mijn broer heeft namelijk 20 jaar geen contact met zijn vader gehad en wil niets betalen dus dan zou ik er alleen voor staan om die 5.500 euro te betalen.

Ik heb aangeboden wel een deel (2.000 euro) te willen betalen, maar dan wel in ruil voor wat memorabilia uit mijn vaders verleden als aandenken. Dus wat foto's, speelgoed en schilderijen van mijn opa en mijn vader (beiden schilderden, maar waarde is nihil dus meer symbolisch).

Hiermee koop ik dan feitelijk mijn eigen erfenis. Naar mijn weten hoef ik, omdat ik niet als erfgenaam sta aangemerkt, de erfenis ook niet te verwerpen of beneficiair te aanvaarden, klopt dit? Of moet dit toch?

Dit speelt nu dus uw spoedige reactie zou zeer op prijs worden gesteld.

Hartelijke dank alvast voor uw feedback.

Vriendelijke groet!

Antwoord:

Geachte heer,

U hoeft in dit geval en in deze omstandigheden geen cent bij te dragen aan de kosten van de uitvaart. U hebt de uitvaart niet geregeld en bent dus geen verplichtingen bij derden aangegaan. U bent geen erfgenaam en dus niet aanspreekbaar als erfgenaam (dat staat los van uw eis om de legitieme portie te krijgen). Alleen als de gemeente de uitvaart had geregeld, was er een wettelijke verplichting dat u met uw broer de kosten had moeten dragen. De drie kleinkinderen van uw vader spelen geen rol als hun vaders nog leven; zij zijn alleen erfgenaam van hun grootvader als hun vaders eerder overleden zouden zijn.

Als u wat memorabilia uit de nalatenschap wilt hebben of kopen, is dat uw zaak. Dat kan. Ik zou zelf, als ik u was, foto's en speelgoed en schilderijen proberen in te ruilen voor uw aanspraken op uw kindsdeel. Als de partner van uw vader tekst en uitleg moet geven over de afhandeling van de erfenis en de verantwoording van het kindsdeel, kost haar dat ook geld en moeite,

Ik denk dat als u in het testament niet staat als erfgenaam, u inderdaad geen afstand hoeft te doen van de erfenis of deze beneficiair moet aanvaarden. Maar ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen, want deze vraag ligt op het terrein van het erfrecht. De juridische adviesrubriek behandelt geen erfrecht, vragen over erfbelasting of problemen rond de nalatenschap e.d. Deze rubriek is er alleen voor juridische vragen over begraven en cremeren. Zie de toelichting bij deze rubriek.

Overigens: hebt u het testament en de verklaring van executele wel gezien? U moet niet alleen afgaan op een mogelijk verhaal van de partner van uw vader, maar u zelf van de feiten overtuigen.

Zie de vraag Erfenis / erfrecht (lees dit eerst!) in de lijst 'Meest gestelde vragen' voor diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de Notaristelefoon en de vragen en antwoorden in de adviesrubriek Notarieel recht / erfrecht.

Zie de vele tientallen vragen over de kosten van de uitvaart van een vader of een moeder in de subrubriek 'Kosten uitvaart'. In vragen en antwoorden in de subrubriek 'Uitvaart door gemeente' kunt u lezen dat er alleen een verplichting was om de gemeente de uitvaartkosten te vergoeden, als de gemeente de uitvaart geregeld en betaald had. Dat is niet het geval. Dat de partner van uw vader nu misschien de schuldsanering in gaat, is iets waar u helemaal niets mee te maken hebt.

De uitvaart bij DELA was niet de duurste. Een gemiddelde uitvaart in Nederland is 1.000,- tot 1.500,- euro duurder. Maar u kunt natuurlijk ook zeggen dat als u de begrafenis of crematie had kunnen regelen, u het nog goedkoper zou hebben gedaan.
Ik wijs ook op de site waar nabestaanden op zoek kunnen gaan naar de goedkoopste uitvaart. Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Zijn kinderen verplicht om de uitvaart van ouders te betalen?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn