Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten uitvaart moeder (geregeld door broer; wel of niet aanvaarden erfenis)


5 december 2017

Vraag nummer: 52997

Heb al vele uren op internet gezocht, maar vind niet het antwoord dat me rust geeft. Had ik uw rubriek maar eerder gevonden.
Vader reeds 48 jaren overleden. Moeder recent. erfgenamen hebben geen contact. Een broer heeft alleen de opdracht gegeven voor de uitvaart. Hij heeft niet met mij overlegd. Ik zou niet ingestemd hebben met begraven en grafrecht van 20jr. Zelf ben ik 70+ Er was een uitvaartverzekering. Om inzicht in de boedel te krijgen informeer ik overal. Bij de uitvaartverzekering is er nog ruimte. Ze weigeren mij dat bedrag te noemen omdat het buiten de nalatenschap valt. ik weet inmiddels dat er nog 2000 voor de grafsteen en 3000 aan grafrechten betaald moet worden. De verzekering zei me dat ik die schuldeisers kon attenderen op het openstaande saldo. Dat doe ik niet want dan verricht ik wellicht een beheersdaad en zou ik zuiver aanvaarden. Ook ING bank weigert informatie te geven. Ik heb dus geen zicht op het saldo van de boedel en kan nog geen gefundeerde keuze accepteren/verwerpen maken.
Uit uw informatie meen ik op te maken dat mijn broer als opdrachtgever verantwoordelijk is voor de voldoening van voornoemde 5000 euro. Hij heeft echter na de datum van opdracht de nalatenschap verworpen. Evenals een andere broer.
Zie ik het goed dat daarmee niet de verplichting vervalt de rekeningen te betalen. Hij kan volgens mij, zich daarna melden als schuldeiser in de boedel. Moet ik bij de boedelbeschrijving deze potentiele claim zelf inbrengen als ik benificiar aanvaardt of moet hij zichzelf melden bij elke erfgenaam dus ook bij de ander die verworpen heeft?
Ik ben niet van plan hem op schuldinbreng te attenderen. Hij heeft mij laten vallen. Hij beheerde de bankrekening bij ING. Misschien heeft hij die wel voor verwerping leeggeplukt. Ik weet ook niet waar haar persoonlijke bezittingen zijn
Wat kunt u zeggen over de houding van de uitvaartverzekering? en de betaalplicht van mijn broer van de schulden. Heeft hij door zijn actie in feite zuiver aanvaardt en is de verwerping eigenlijk niet terecht? Hoe pak je zo iets aan. Het is te gek voor woorden. Hij heeft veel informatie en weigert die te delen.
Alvast mij heel hartelijke dank

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mijn adviesrubriek gaat alleen over de wetgeving en regels voor begraven en cremeren en ook nog over uitvaartkosten. Vragen over erfrecht en aanverwante onderwerpen vallen daar buiten; die liggen op het terrein van de notaris.

In uw vraag lopen deze aspecten deels door elkaar. Dat kan ik vanuit uw optiek wel begrijpen, maar ik kan niet overal antwoord op geven. Van het erfrecht weet ik te weinig. Daarvoor verwijs ik u naar de vraag Erfenis / erfrecht (lees dit eerst!) in de lijst 'Meest gestelde vragen'. Daar staan diverse tips waar u dan wel terecht kunt, zoals de Notaristelefoon en de vragen en antwoorden in de adviesrubriek Notarieel recht / erfrecht.

Maar nu over naar de aspecten waar ik wel wat over kan zeggen.
De hoofdlijn is dat de persoon die de uitvaart regelt, recht heeft op vergoeding van de kosten uit de nalatenschap. Of die persoon zelf ook erfgenaam is, dan wel de erfenis beneficiair aanvaardt of niet aanvaardt, is helemaal niet van belang voor de vraag of hij recht heeft op vergoeding van de kosten. Dat is broer na de opdracht voor de uitvaart de erfenis verworpen heeft, doet er dus niet toe.

Bij een uitvaart worden normaal gesproken een uitvaartonderneming ingeschakeld en kosten gemaakt voor een graf of voor een crematie. De opdrachtgever van de uitvaart en de begrafenis of crematie is primair verantwoordelijk voor de betaling van de uitvaartonderneming en de andere genoemde partijen. Soms duurt het onderzoek naar de erfgenamen of het liquideren van vermogensbestanddelen (verkoop van een auto en andere dure spullen) zo lang, dat het onredelijk zou zijn als de onderneming en de begraafplaats of het crematorium maanden op de betaling van hun rekeningen zouden moeten wachten. De opdrachtgever is dan verantwoordelijk voor betaling binnen een redelijke termijn, meestal een maand. Maar de opdrachtgever heeft recht op volledige vergoeding van de kosten. Als die vergoeding op zich laat wachten, heeft hij ook recht op rente.

De vergoeding van de kosten van de uitvaart is een preferente vordering. Bij een nalatenschap van beperkte omvang met meerdere schuldeisers zijn de kosten van de uitvaart een van de eerste claims die vergoed moeten worden. Vergelijk bijvoorbeeld vraag 52964 'Erfenis geweigend en uitvaart kosten wel betaald' van enkele dagen geleden. De persoon die de kosten van de uitvaart heeft betaald heeft een bevoorrechte positie om die kosten vergoed te krijgen. Dat heeft niets met een familierelatie te maken. De verwantschap levert geen voordeel op, maar mag ook geen nadeel zijn.

Het zou natuurlijk plezierig en normaal geweest zijn als uw broer met u en andere broers of zussen over de uitvaart overlegd zou hebben. Maar soms zijn de familierelaties zo, dat dat niet mogelijk is. Ongeacht wie of wat daar de oorzaak van is. Het zou normaal zijn als het wel gebeurde, maar er is wettelijk en juridisch geen noodzaak dat alle nabestaanden en alle erfgenamen overeenstemming hebben over de uitvaart. Uw broer mocht dus alleen de de uitvaart regelen. U zou het zelf ook alleen gemogen hebben.
Dat u persoonlijk niet gekozen zou hebben voor een begrafenis en een graf voor 20 jaar, is jammer, maar heeft juridisch geen gevolgen voor de vraag of uw broer de kosten van het graf en de begrafenis bij de nalatenschap kan declareren. Begraven is een heel normale vorm van lijkbezorging. Een graf voor 20 jaar is de kortste standaardtermijn die er is voor een particulier graf. Een particulier graf is ook het meest gangbaar. Daar is dus niets van te zeggen. Grafrechten van 3.000,- euro voor 20 jaar liggen iets onder het landelijk gemiddelde en de kosten van 2.000,- voor een grafsteen zijn gemiddeld. Dan is er geen reden om deze kosten als onredelijk of onnodig af te wijzen. Ook wat duurder zou u hebben moeten accepteren, want de kosten mogen binnen een bandbreedte rond wat normaal en redelijk is liggen. Dus ook aan de bovenkant van die band. Maar dat is hier niet het geval.

Ik kan mij voorstellen dat de uitvaartverzekering en de ING-bank terughoudend zijn om informatie te geven. Dat kunnen ze alleen geven als u zich als erfgenaam kunt presenteren. Ze willen en mogen niet iedere nieuwsgierige buurvrouw zomaar telefonisch van alles vertellen. Maar als u schriftelijk informatie vraagt met een verklaring van erfrecht of een kopie van een uittreksel uit het register van overlijden, denk ik dat het anders ligt.
U hebt er recht op om als erfgenaam alle feiten te kennen, maar het wordt de vraag wie verantwoordelijk is om u die te geven, of waar u die kunt vragen. De vraag is of er al wel een executeur is. Dat is het type vraag waarvoor ik u naar de notaris verwijs.

Dat uw broer de uitvaart heeft geregeld, waarschijnlijk met behulp van de verzekering, betekent niet dat hij de erfenis zuiver heeft aanvaard.

Zie de antwoorden op tientallen vragen over de kosten van een begrafenis of crematie van een vader of moeder, in relatie met aansprakelijk zijn voor schulden, in de subrubriek 'Kosten uitvaart' van de rubriek 'Overige onderwerpen'.
Zoals de vraag 'Aansprakelijkheid begrafeniskosten broer' en vele andere verwijzingen in het antwoord op die vraag.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals de vraag of men verplicht is om een uitvaartonderneming in te schakelen:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE