Erfenis geweigend en uitvaart kosten wel betaald


2 december 2017

Vraag nummer: 52964

Zus heeft uitvaart van overleden broer ( overleden bij een aanrijding als fietser met een auto) betaald en de erfenis verworpen omdat de broer veel schulden had.
Ik heb als oom de erfenis benificiair aanvaard. Verzekeraar auto betaalt de helft van de begrafeniskosten.

Waar heeft de de zus van de overleden broer recht op?
Mijn notaris zegt naar rato omdat ze de erfenis heeft geweigerd. " De zus van overledene heeft de nalatenschap verworpen maar heeft wel uit eigen middelen de uitvaart betaald. Omdat zij geen erfgenaam is, is het bepaalde in artikel 4:200 lid 3 BW volgens ons niet van toepassing. Dit artikel geeft de erfgenaam die beneficiair aanvaard heeft en die vervolgens uit eigen middelen schulden van nalatenschap voldoet, dezelfde rang als de schuld die voldaan is. Mevrouw is echter geen beneficiair erfgenaam, want zij heeft verworpen. Dit brengt naar onze mening met zich mee dat mevrouw concurrent schuldeiser is en dus naar evenredigheid van haar vordering en na voldoening van eventuele schuldeisers die wel voorrang of voorrecht toekomen, haar vordering voldaan krijgt. '.

De advocaat van de zus van overledene beroept zich op artikel 4:7 BW en artikel 3;288.
en eist het gehele uitgekeerde bedrag van de verzekeraar.

Er 5 partijen die samen zo een 25.000 aan openstaande schulden hebben ingediend waaronder dus de zus die de ergernis heeft verworpen.

Waar heeft de zus recht op?

Antwoord:

Geachte heer,

Artikel 4:200 lid 3 Burgerlijk Wetboek (BW) is ook volgens mij niet van toepassing. Het artikel gaat over erfgenamen en de zus is geen erfgenaam. Dat is eenvoudig.

Maar artikel 4:7 BW is zeker wel van toepassing. En artikel 3:288 BW ook. Dat heeft niets te maken met het wel of niet erfgenaam zijn. Ook de buurman of een vriend die de begrafenis of crematie regelt heeft recht op vergoeding van de kosten; een zus of broer of oom of neef natuurlijk ook. De persoon die de kosten van de uitvaart heeft betaald - in mijn optiek voorgeschoten - heeft een bevoorrechte positie om die kosten vergoed te krijgen. Dat heeft niets met een familierelatie te maken. De verwantschap levert geen voordeel op, maar mag ook geen nadeel zijn.

Het lijkt mij geheel terecht dat de zus de voor de begrafeniskosten bestemde uitkering van de verzekeraar vordert.

Ik weet niet wat andere partijen vorderen en waarom, maar de begrafeniskosten zijn een bevoorrechte vordering.

De uitspraak van de notaris van de zus naar rato recht op vergoeding van de uitvaartkosten heeft, omdat ze de erfenis heeft geweigerd, lijkt mij een zeer onjuiste stelling. Die stelling wordt mijns inziens niet door wettelijke bepalingen of jurisprudentie ondersteund. Artikel 4:7 BW en artikel 3:288 BW zijn gewoon van toepassing. Er staat nergens dat deze artikelen niet van toepassing zijn als de vordering wordt ingediend door iemand die de erfenis geweigerd heeft.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn