Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

In kennis stellen nabestaanden overlijden moeder

4 juli 2024

Vraag nummer: 68650

Beste…….

Mijn moeder woont in Zweden. Zowel ik als mijn broer weten niet waar zij woont en hebben geen contact met haar.

Wat gebeurd er als zij komt te overlijden? Is er een instantie die ons inlicht indien zij komt te overlijden of is overleden? Hoe zit het in zo’n geval met een eventuele erfenis.

Met vriendelijke groeten,

X Xxxxxxx

Antwoord:

Geachte heer,

Deze vraag wordt in allerlei varianten regelmatig gesteld, zoals twee weken geleden vraag nummer 68480 'Geen contact met zus (Hoe weet ik dat ze overleden is?)'.
Er bestaat geen verplichting om mensen te informeren over het recente overlijden van een familielid. De overheid is het niet verplicht en personen zijn het niet verplicht.
De overheid kan het vaak niet eens regelen, om de simpele reden dat ze niet altijd over de juiste en complete gegevens beschikt. Het bevolkingsregister is niet compleet; het bevat geen gegevens van nabestaanden die in het buitenland wonen. En in Nederland geeft niet iedereen altijd netjes een adreswijziging door.

Mensen moeten het zelf regelen, als ze willen dat familie later hun overlijden te weten komt. Maar als ze daar geen behoefte aan hebben, hoeft het niet. Zie dan vraag 52488 'Familie inlichten verplicht?' en andere vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Uitvaartplechtigheid'.

Of instanties in Nederland van het overlijden van uw moeder in kennis worden gesteld, hangt van heel veel omstandigheden af. Woont ze alleen in Zweden of is ze formeel geëmigreerd. Heeft ze nog een inkomen of uitkering zoals een pensioen uit Nederland. Heeft ze een partner in Zweden, heeft ze andere kinderen in Zweden, etc.

Als uw moeder een omvangrijke nalatenschap heeft, zal de vereffenaar van die nalatenschap waarschijnlijk naar u en uw broer op zoek moet gaan. Als u niet onterfd bent.
Maar als uw moeder een bescheiden nalatenschap heeft, gebeurt er waarschijnlijk helemaal niets. In Nederland niet althans. Een notaris bijvoorbeeld komt pas in actie als hij een opdrachtgever heeft die garant staat voor betaling van een forse rekening. Ik verwacht niet dat dat in Zweden anders is.
Als het om aan financieel interessante erfenis kan gaan, kunt u ook contact zoeken met een advocaat die in erfrecht gespecialiseerd is. Die heeft misschien nog wel goed advies.

Als uw moeder een partner heeft, kan bijvoorbeeld vraag nummer 67720 'Meldingsplicht overlijden (kinderen wel/niet informeren)' voor die partner relevant zijn.

Ik heb uw naam onder de vraag verwijderd. Privacy, zowel van uzelf als uw moeder.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder