Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraven vanuit België bij Nederlandse natuurbegraafplaats


13 februari 2011

Vraag nummer: 7877  (oude nummer: 16435)

Geachte heer/mevrouw,

Mijn man en ikzelf zijn Nederlander en wij zijn ingeschreven + woonachtig als bewoner van Stavelot (België).
Na ons overlijden willen wij begraven worden op de Nederlandse Natuurbegraafplaats Bergerbos, in het Limburgse St. Odiliënberg.

Mijn vraagstelling is de volgende:

- Is het mogelijk na overlijden, overgebracht te worden naar bijvoorbeeld de woning van één van onze zoons in Nederland, teneinde van daaruit begraven te worden?
- Moet het stoffelijk overschot vanuit België vervoerd worden in een loden kist, waardoor de kosten extra hoog zullen oplopen en bovendien zal een natuurbegraafplaats geen loden kisten accepteren?
- Welke instantie moet c.q. kan vanuit België het stoffelijk overschot naar Nederland vervoeren?
- Welke wettelijke documenten zijn er nodig om vanuit België naar Nederland vervoerd te worden?
- Waar moeten in België deze wettelijke documenten aangevraagd worden?

Graag verneem ik uw antwoord op bovenstaande vragen.

Met vriendelijke groet,

Margriet Claassens

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Het is allemaal veel eenvoudiger dan dat u veronderstelt.
- Ja, u mag na uw overlijden overgebracht worden naar de woning van een van uw zoons in Nederland, om van daaruit begraven te worden. Maar dat heeft alleen zin als daar bijvoorbeeld nog familie de gelegenheid geboden moet worden om afscheid te nemen. Want u kunt net zo goed meteen vanuit uw eigen woning in Stavelot overgebracht worden naar St. Odiliënberg. Ook kan eventueel de familie nog afscheid nemen in de aula van de begraafplaats.
- Nee, nee, nee, een loden (binnen)kist is helemaal niet nodig. Er kan een gewone kist gebruikt worden. Ik vraag me af hoe u aan die idee van een loden kist komt. Dat is geen wettelijke eis, ook geen internationale eis in verdragen tussen landen. Een dergelijke eis wordt soms alleen gesteld door luchtvaartmaatschappijen die een overledene moeten transporteren. Maar u kunt in een gewone rouwauto de grens over. Er zijn ook geen bijzondere papieren voor het transport nodig.
- Voor het vervoer zelf is geen wettelijk document nodig. De kist mag met een gewone (rouw)auto naar Nederland worden gereden, net zo makkelijk als bijvoorbeeld van Stavelot naar Malmedy.
Artikel 12 van het Besluit op de lijkbezorging (zie http://www.uitvaart.nl/page_302.html) zegt in lid 2: "In het geval van vervoer van een lijk, afkomstig uit Nederland, naar België en Luxemburg ter bezorging aldaar, of omgekeerd (...) geschiedt het vervoer van een lijk naar of uit het buitenland in een waterdichte kist." De enige eis die aan een kist uit of naar België wordt gesteld, is dat het een waterdichte kist is. Ofwel een kist die geen lichaamsvocht kan lekken. Welnu, aan die eis voldoet elke normale kist. Er hoeft dus niets bijzonders te worden gedaan.

Artikel 14 van het Besluit op de lijkbezorging regelt in lid 5: (...) begraving (...) van een uit België of Luxemburg afkomstig lijk (kan) plaatsvinden, indien aan de houder van (...) een begraafplaats een door de bevoegde autoriteiten van de gemeente van overlijden ingevolge de wettelijke voorschriften afgegeven verlof tot begraving (...) wordt overgelegd.

Om het nog maar eens duidelijk te zeggen: voor het begraven in Nederland vanuit België (en in België vanuit Nederland) gelden geen aanvullende eisen. Men volgt de normale procedure die in het land van overlijden gelden.
Nederland heeft met België en Luxemburg afspraken om geen onnodige eisen te stellen.
Men kan in Nederland wordt begraven of gecremeerd aan de hand van de papieren die men ook in België of Luxemburg nodig heeft. Men gaat in België waarschijnlijk net als in Nederland naar de gemeente, doet aangifte van overlijden en vraagt een verlof tot begraven. Dat Belgische verlof tot begraven kan dan in uw geval aan de beheerder van de Natuurbegraafplaats Bergerbos worden gegeven. En klaar is Kees. Het verlof hoeft niet eens vertaald te worden, als het in het Frans is.
De uitvaartondernemer kan in plaats van naar de begraafplaats in Stavelot gewoon rechtstreeks naar de natuurbegraafplaats in Limburg rijden en daar de begraving verrichten. Ook kan een Nederlandse uitvaartondernemer de kist in Stavelot gaan halen, als u dat zou wensen.

Er zijn geen extra voorschriften, geen extra regels, niets extra's om rekening mee te houden, behalve een gevulde benzinetank van de rouwauto.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Ik kreeg in 2018 de vraag of dit antwoord nog geldig is. Ja. Zie vraag nummer 53384 'Overlijden Nederlandse bewoner België, begraven in Nederland' en vraag nummer 53374 'Begraven vanuit Belgie naar Nederland'.TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?


TIP
Natuurlijk begraven op nieuwe natuurbegraafplaats Midden Limburg


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE