Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wettelijke begraafdiepte


24 maart 2017

Vraag nummer: 50206

Wat is de wettelijke minimale begraafdiepte bij drie lagen?
Medio de jaren 70 was de begraafdiepte beduiden minder dan heden. Het verschil is plusminus 70 cm.
Daar wij gebonden zijn aan de aanleghoogte van de jaren 70, heeft dat consquenties voor de drainage.
In afwachting op uw antwoord.
Mvg

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

De wettelijke minimale diepte van begraven is sinds de Begrafeniswet van 1869 tot op de dag van vandaag op de centimeter gelijk gebleven.

Artikel 22 van de Wet tot vaststelling van bepalingen betrekkelijk het begraven van lijken. de begraafplaatsen en de begrafenisregten van 10 april 1869 (Stb. 65) luidde (tot 1 juli 1991):
"Twee of meer lijken kunnen boven elkander worden begraven, mits boven elke kist eene laag aarde van minstens 0,3 meter dikte worde aangebragt, die bij ene volgende begraving niet mag worden geroerd. De bovenste kist wordt met eene laag aangestampte aarde van minstens 0,65 meter bedekt."

Sinds 1 juli 1991 bepaalt artikel 5 van het Besluit op de lijkbezorging:
"1. De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter.
2. Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van ten minste vijfenzestig centimeter.
3. Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven, mits boven elke kist of ander omhulsel een laag grond van ten minste dertig centimeter dikte wordt aangebracht, die bij een volgende begraving niet mag worden geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste omhulsel is het tweede lid van toepassing.
4. (...)
5. (...)".

Kortom: de regelgeving is nu niet anders dan in de jaren '70 van de vorige eeuw en de jaren '70 van de voor-vorige eeuw: boven de bovenste kist moet een laag aarde van minstens 65 cm zitten en tussen de kisten 30 cm. Als gangbare hoogte van kisten wordt gewoonlijk 50 cm aangehouden.

Als er 3 diep begraven wordt, is de gewenste diepte van de onderste kist minimaal 65 + 50 + 30 + 50 + 30 + 50 is 275 cm. Ik adviseer om 290 tot 300 cm aan te houden.
Als in het verleden op uw begraafplaats andere dieptes zijn aangehouden, is er blijkbaar iets fout gegaan.

Zie oudere vragen zoals 'Diepte graf', 'De afmeting van een graf, 'Wat is gevolg als graf niet diep genoeg is en vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Overig begraven / begraafplaats'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >