Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wat is gevolg als graf niet diep genoeg is


22 mei 2013

Vraag nummer: 34656

Mijn vader overleden in 1969, is begraven in dubbel graf , boven elkaar.
Zodat mijn moeder er later bij in kon.
Nu is mijn moeder in maart overleden, en begraven, in dit graf.
Daar de grafsteen nog een tijdje duurt, had ik een kunststof stok met geplastificeerde rouwkaart op het graf gezet.
Nu kwam ik met insteken van de stok, erachter dat de kist geraakt wordt naar 50-52 cm diep.
Nu las ik , dat het wettelijk verplicht is dat er minimaal 65 cm grond boven de kist moet zijn.
Nu had mijn moeder een massief eiken houten kist, met geen plat deksel maar een met schuine verhoging in deksel, wat de kist dus hoger maakt.
Moet dan alsnog 65 cm gerend worden?
En wat is nadeel als kist zo "ondiep" ligt?
Is het dan zo, gek gezegd misschien , dat er pieren etc , eerder in de kist komen.
Het laten graven, en dieper laten leggen, is ook nog al wat.
Wat te doen.

Antwoord:

Geachte heer,

Het is juist dat het wettelijk verplicht is dat een kist minimaal 65 cm onder de grond staat. Als u een stok in het graf steekt en op 50-52 cm de kist raakt, staat de kist dus eigenlijk te hoog.
Dat is naar mijn mening primair het gevolg van een nalatigheid van de uitvaartondernemer. Als ik u goed begrijp had uw moeder een kapkist. Die is inderdaad ruim 10 cm hoger dan een platte kist. De diepte van het graf was afgestemd op een platte kist, waarbij de afstand tussen het deksel van de kist en het maaiveld wel 65 cm zou zijn geweest. De uitvaartondernemer had aan de begraafplaatsbeheerder door moeten geven dat de kist iets hoger dan gangbaar zou zijn, zodat het graf ietsje dieper uitgegraven zou kunnen worden. Dan zou wel een afstand van 65 cm aangehouden kunnen worden.
Maar de begraafplaatsbeheerder gaat ook niet helemaal vrijuit, want hij had het graf niet ondiep zo moeten laten graven dat een platte kist net zou passen. Dan neem je ook een risio dat het niet goed uitkomt. Hij zou voor de zekerheid eigenlijk altijd iets dieper moeten (laten) graven (door de grafdelver). Bovendien, als de grafdelver kwam om het graf te sluiten en zag dat de kist eigenlijk te hoog was, had hij de kist uit moeten (laten) nemen en het graf nog iets moeten uitdiepen. Ook de uitvaartleider had zijn of haar verantwoordelijkheid moeten nemen toen hij of zijn bij het graf stond, de kist nog niet laten zakken en het graf nog iets moeten laten uitdiepen. Dat is natuurlijk allemaal niet fijn met familie en andere nabestaanden bij het graf. Eigenlijk had de uitvaartleider voor de begrafenis ook nog even het graf moeten controleren.

Wat nu? Uw moeder op laten graven en de kist 15 tot 20 cm dieper laten plaatsen is ook al weer zowat. Dat gaat nogal ver en is mijns inziens niet nodig.
Als de kist wat hoger staat dan dat eigenlijk zou moeten, is er een kans dat er later eerder een kuil in het graf te zien is. De kist zal na verloop van een aantal jaren vermolmen en de aarde klinkt in. Als een grote platte grafsteen het hele graf afdekt, zie je daar niets van. Maar als er alleen een staande steen aan het hoofdeinde staat, kan het zijn dat je het inzakken van het graf en het inklinken van de aarde eerder waarneemt. Nu hoeft u niet bang te zijn dat u volgende week een kuil van 20 cm diep ziet, maar op een termijn van 10 of 20 jaar wel. Al moet ik een slag om de arm houden, omdat de grondgesteldheid van elke begraafplaats anders kan zijn.
Met een grote platte grafsteen/zerk hoeft er niets te gebeuren. Als het graf niet met een platte steen is afgedekt, kan er op termijn een lichte holte zichtbaar worden. Die moet dan regelmatig met een beetje aarde worden aangevuld om een mooi egaal graf te zien. Dat lijkt mij in dit geval een verplichting voor de begraafplaats. Normaal zijn rechthebbenden op een graf zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf, maar hier is nalatigheid van de begraafplaats en van de uitvaartleider een belangrijke oorzaak van het vermoedelijk sneller dan normaal inklinken van het graf.

Ik zou, als ik u was, een schriftelijke klacht indienen bij zowel het bestuur van de begraafplaats als de directie van de uitvaartonderneming over deze gang van zaken. Ik meen dat beide partijen niet voldoende zorgvuldig hebben gehandeld. In dit geval is er weinig aan te veranderen, maar een klacht moet hen scherp houden om in de toekomst te makszuchtig met dit soort zaken om te gaan. Want zo zie ik het, als verkeerd soort luiheid van beide partijen. Er is geen speling in de diepte van het graf om een iets hogere kist ook netjes te kunnen plaatsen; bij het dichten van het graf had e.e.a. nog gecorrigeerd kunnen worden

In uw geval zie ik niet zoveel problemen bij een te ondiep graf omdat het om een stevige massieve kist gaat. Maar als het een slechte kwaliteit kist zou zijn, dan is er een risico op het instorten van het graf. Als iemand dan per ongeluk op het graf zou gaan staan, heb je een risico dat de kist bezwijkt en die persoon in het graf zakt omdat de laag aarde niet dik en stevig genoeg is. Het zal niet zo snel gebeuren, maar het risico is wel aanwezig. Dat risico moet een begraafplaats niet nemen.

U werpt nog een andere vraag op, namelijk of er op deze wijze makkelijker pieren e.d. in de kist komen. Op dit punt kan ik u helemaal gerust stellen. Er komen helemaal geen pieren, kevertjes e.d. in de kist. Nooit. Deze diertjes komen alleen in de toplaag van de aarde voor, in de bovenste 30 cm. De kist staat veel lager. Het is bovendien een groot misverstand dat mensen soms denken dat een overledene kan worden opgegeten door pieren en wormen. Dat is niet zo. Het lichaam van een overledene verteert heel langzaam in de grond. Dat is een proces van vele jaren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Bijvoorbeeld vragen over opgraven en herbegraven of cremeren:TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >