Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoud van een begraafplaats


25 maart 2022

Vraag nummer: 64636

Beste,

Ik ben momenteel bezig met mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding journalistiek. Ik doe onderzoek naar het onderhoud van de lokale begraafplaats in Gouda. Om hier goed onderzoek naar te kunnen doen, ben ik op zoek naar meer informatie over de regelgeving en/of onderhoudseisen w.b.t dit onderwerp.

Tijdens mijn research stuitte ik meermaals op jullie site, er staat heel veel nuttig informatie op. Toch heb ik nog een paar vragen waar ik nog geen antwoord op gevonden heb. Het gaat dan met name over het onderhoud van de begraafplaats en bij wie die verantwoordelijkheid ligt. Zouden jullie mij kunnen helpen met dit vraagstuk?
Ik hoor graag van jullie. Het zou mij heel erg helpen.

Met vriendelijke groet,

Mees Hess

Context: deze vraag komt voort uit een groot aantal klachten van nabestaanden over de begraafplaats waar ik onderzoek naar doe. Het gaat hier dan om woekerend onkruid, groenbeslagen bankjes, rotte bomen met schade aan grafstenen tot gevolg en een niet werkend grafregister.
Ik begrijp dat u niet op specifieke gevallen in kan gaan daarom dat mijn vraag algemener is.

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn geen landelijke en geen wettelijke regels voor onderhoud van een begraafplaats. Tussen gemeentelijke en bijzondere (niet-gemeentelijke zoals kerkelijke) begraafplaatsen is op dit punt geen verschil.

De houder (exploitant of eigenaar) van een begraafplaats beslist zelf of en welke regels voor onderhoud hij opneemt in de beheersverordening of het beheersreglement. De meest gangbare regel is dat de exploitant verantwoordelijk is voor het terrein (paden, stukjes plantsoen, bomen e.d.) en dat de rechthebbende van een graf verantwoordelijk voor is voor het onderhoud van het graf en het gedenkteken.

In Gouda zijn diverse begraafplaatsen. De gemeentelijke begraafplaats IJsselhof wordt sinds ongeveer twintig jaar geëxploiteerd door een uitvaartinstelling die op het terrein ook een crematorium exploiteert. De combinatie van een crematorium (grote winstmaker) en begraafplaats (grote verliespost) houdt de kosten in evenwicht.

Rechthebbenden van graven betalen gewoonlijk aan de begraafplaats een bijdrage in de kosten van onderhoud. Soms zijn die kosten verwerkt in de grafrechten of grafhuur, dus niet direct zichtbaar. Soms zijn die kosten voor onderhoud expliciet benoemd. Soms zijn die kosten gesplitst in vaste kosten en variabele kosten al naar gelang het soort grafmonument of grafbeplanting of andere criteria. Iedere begraafplaatshouder is vrij e.e.a. naar eigen goeddunken te regelen.

Bij gemeenten maakt het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen deel uit van het gemeentelijke beleid voor groenvoorzieningen, met keuzes voor onderhoudsniveau's. Dat beleid wordt vaak vastgesteld door burgemeester en wethouders en soms ook door de gemeenteraad. Als u meer van dat soort gemeentelijk beleid wilt weten, is de keuze om Gouda te onderzoeken net een van de meest ongelukkige. Er is slechts een handvol gemeenten dat haar begraafplaatsen door derden laat exploiteren. Ik denk ongeveer 2% van de gemeenten, ofwel 5 of 6 gemeenten van de ruim 300. Gouda is er daar een van.

Nog iets over de context van uw vraag.

Regels gaan natuurlijk niet over woekerend onkruid, groenbeslagen bankjes, rotte bomen met schade aan grafstenen tot gevolg en een niet werkend grafregister. Daar gaat wel beleid over groenvoorzieningen over. En dan is een begraafplaats die niet (meer) gemeentelijk wordt geëxploiteerd een verkeerd voorbeeld. Want de IJsselhof valt niet onder het gemeentelijk groenbeleid, dat meestal wel normen hanteert ten aanzien van groenbeslagen bankjes e.d.

Eerst wil ik opmerken dat ik toevallig mensen ken die regelmatig op deze begraafplaats komen; die heb ik nooit gehoord over structurele tekortkomingen in het onderhoud van de begraafplaats. Maar in algemene zin kan ik wel zeggen dat gemeenten en andere beheerders van openbaar groen sinds tien jaar beleid hanteren dat niet elk onkruidje meteen hoeft te worden gewied of met gif plat moet worden gespoten. Sterker, dat laatste mag tegenwoordig wettelijk al niet meer, om het milieu te beschermen. Het is niet voor niets dat men tegenwoordig in het straatbeeld ook gras tussen de stoeptegels ziet.

Rotte bomen zullen op een begraafplaats niet voorkomen. De meeste begraafplaatsen laten hun bomen om de paar jaar nakijken, om voorzienbare schade door omvallende bomen en vallende takken te voorkomen. Toevallig hoorde ik begin van de week van de directeur van een begraafplaats dat daar, grotendeels uit voorzorg, zo'n 150 oude bomen verwijderd zijn en 150 nieuwe zullen worden aangeplant. Juist om problemen te voorkomen. Maar het kan altijd zo zijn dat een sterke storm een tak uit een boom waait.

Als uw vraag algemener is, kunt u beter naar een van de 295 andere gemeenten kijken en daar het groenbeleid tegen het licht houden. Gouda valt buiten dat kader.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >