Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Graflaag en bijzetting kindje


2 november 2011

Vraag nummer: 26551

Geachte heer Van der Putten,

als een graf vol is en het graf kan i.v.m. de grafrusttermijn niet samengevoegd worden, kan er dan toch een bijzetting plaatsvinden van een levenloos geboren kindje [20 weken]
Ik bedoel dan bijzetten boven of naast de bovenste kist. Of valt zo'n bijzetting onder de Wlb en moeten we deze in een officiele begraaflaag bijzeten. In dat geval is begraven in het graf dus niet mogelijk.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord en met vriendelijke groet,
Ron van Looij

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ben van mening dat als men een levenloos geboren kind, dat formeel niet volgens de Wet op de lijkbezorging hoeft te worden begraven of gecremeerd, toch op een begraafplaats wil begraven, men zich aan de normale regels moet houden.

In vraag Foetus 22 weken en wettelijke grafrust? heb ik gesteld: "Als men voor begraven of cremeren kiest, is men ook behouden aan de normale wettelijke regels voor die vormen van lijkbezorging."

Als men een levenloos geboren kindje begraaft, moet die een volwaardige grafruimte hebben en niet ergens boven of naast worden 'gepropt'.
Ik wijs op een vraag d.d. 8 november 2011, Twee lichamen in één kist in kindergrafje: 'Men moet beseffen dat het volgen van de voorschriften van de wet niet alleen een last, maar ook een lust is. Het is ook een bescherming.
Als men zich niet zou hoeven te houden aan bijvoorbeeld de voorschriften van apart begraven, kan de begraafplaatshouder ook stellen zich niet te hoeven houden aan het voorschrift om de grafrust van 10 jaar in acht te nemen en kan hij het graf eerder ruimen. Om maar eens iets te noemen. Dan zou voor een opgraving geen vergunning van de burgemeester en geen toestemming van de rechthebbende nodig zijn. Dan zou een willekeurig persoon opgraving kunnen eisen en straffeloos kunnen doorvoeren; want waarom zou dat niet mogen? Dan zou men kunnen stellen dat grafschennis niet strafbaar zou zijn, want het gaat niet om een graf en een overledene als bedoeld in de wet. Enz., enz.'

Zie o.a. ook de vragen 2 Foetussen van 17 weken samen begraven? en Reactie 10769 (Wlb is toch niet van toepassing?)

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages.
Zoals de Promo Serie Begraven en Begraafplaatsen

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >