Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Foetus 22 weken en wettelijke grafrust?


11 januari 2005

Vraag nummer: 3602  (oude nummer: 5354)

Een foetus van 22 weken is begraven in een algemeen kindergraf op een kerkhof.
Geldt voor zo'n graf ook de wettelijke grafrust van 10 jaar?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U stelt uw vraag waarschijnlijk omdat u weet dat menselijke vruchten jonger dan 24 weken niet begraven of gecremeerd hoeven te worden conform de Wet op de lijkbezorging.
Echter, als men voor begraven of cremeren kiest, is men ook behouden aan de normale wettelijke regels voor die vormen van lijkbezorging. Dus als een foetus is begraven op een gewoon kerkhof, geldt de gewone termijn van grafrust.
(Dat zou niet het geval zijn als de foetus begraven zou zijn op een niet-begraafplaats, zoals in een particuliere tuin).

Als men het kind zou willen laten opgraven, gelden ook de normale regels, zoals advies van de VROM-inspectie voor de milieuhygiƫne (niet opgraven tussen 2 maanden en 10 jaar na de begrafenis). Men ervaring is echter dat de gemeente voor zulke situaties iets soepeler is dan bij een gewoon grafje.

Dat de normale regels voor grafrust e.d. van toepassing zijn, heeft vooral te maken om een normaal beheer van de begraafplaats mogelijk te maken. Als men bij kindergraven soms wel en soms niet aan de termijn gebonden is, zijn makkelijker misverstanden en fouten mogelijk. Dat wilde de wetgever niet. Ook bij cremeren moeten alle normale veiligheidsvoorschriften voor identificatie e.d. gevolgd worden om fouten en misverstanden in andere gevallen te voorkomen. Op een begraafplaats en crematorium gewoon altijd dezelfde regels volgen is een veilig systeem om zorgvuldigheid te waarborgen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >