Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Foetus 22 weken en wettelijke grafrust?

11 januari 2005

Vraag nummer: 3602 (oude nummer: 5354)

Een foetus van 22 weken is begraven in een algemeen kindergraf op een kerkhof.
Geldt voor zo'n graf ook de wettelijke grafrust van 10 jaar?

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

U stelt uw vraag waarschijnlijk omdat u weet dat menselijke vruchten jonger dan 24 weken niet begraven of gecremeerd hoeven te worden conform de Wet op de lijkbezorging.
Echter, als men voor begraven of cremeren kiest, is men ook behouden aan de normale wettelijke regels voor die vormen van lijkbezorging. Dus als een foetus is begraven op een gewoon kerkhof, geldt de gewone termijn van grafrust.
(Dat zou niet het geval zijn als de foetus begraven zou zijn op een niet-begraafplaats, zoals in een particuliere tuin).

Als men het kind zou willen laten opgraven, gelden ook de normale regels, zoals advies van de VROM-inspectie voor de milieuhygiƫne (niet opgraven tussen 2 maanden en 10 jaar na de begrafenis). Men ervaring is echter dat de gemeente voor zulke situaties iets soepeler is dan bij een gewoon grafje.

Dat de normale regels voor grafrust e.d. van toepassing zijn, heeft vooral te maken om een normaal beheer van de begraafplaats mogelijk te maken. Als men bij kindergraven soms wel en soms niet aan de termijn gebonden is, zijn makkelijker misverstanden en fouten mogelijk. Dat wilde de wetgever niet. Ook bij cremeren moeten alle normale veiligheidsvoorschriften voor identificatie e.d. gevolgd worden om fouten en misverstanden in andere gevallen te voorkomen. Op een begraafplaats en crematorium gewoon altijd dezelfde regels volgen is een veilig systeem om zorgvuldigheid te waarborgen.

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder