Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Reactie 5439 (oud nr. 10769) (Wlb is toch niet van toepassing?)

27 mei 2008

Vraag nummer: 5442 (oude nummer: 10773)

Moet de as van een foetus van 19 weken na crematie ook een maand worden bewaard?
De Wlb is immers niet van toepassing. Of is het zo dat wanneer je kiest voor crematie dat daarna wel de regels gelden inzake de bewaartermijn? Ik kan me voorstellen dat het er niet zo toe doet de as eerder af te geven maar dat in geval van begrafenis je niet na een week kunt zeggen: "Graaf maar weer op."

Antwoord:

Geachte heer,

Ja, als er gecremeerd wordt denk ik dat het crematorium zich ook aan de gangbare procedures van de Wet op de lijkbezorging moet houden. Ik zou als crematorium ook alleen willen cremeren als er een verlof tot crematie is; je wilt niet de kist openen en zelf moeten gaan onderzoeken of de foetus 19 of 26 weken oud zou kunnen zijn.
Er is discussie over mogelijk, denk ik. Maar als crematorium zou ik die discussie niet willen voeren, maar alleen alle normale zorgvuldige procedures willen volgen.

Het is inderdaad een aardige vergelijking met begraven, dat je ook niet een foetus van 19 weken kunt begraven en vervolgens een week later weer kunt opgraven. Misschien is daar ook discussie over mogelijk, maar mensen voelen wel - makkelijker - aan 'dat je dat niet kunt maken'.

Ik denk dat het uitgangspunt is dat als men zich vrijwillig aan de lijkbezorging conform de Wet op de lijkbezorging onderwerpt, men dan ook aan alle regels gebonden is. Dat geldt zowel voor de ouders als voor de houder van een crematorium of een begraafplaats.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Zie ook de video-adviesrubriek: Infotheek > reportages > kijkersvragen > juridische vragen en antwoorden
Zoals: Waarom na de crematie een maand wachten op de as?


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder