Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

2 lijken in 1 kist


2 februari 2010

Vraag nummer: 7254  (oude nummer: 14957)

Waar is geregeld dat niet 2 stoffelijke overschotten in 1 omhulsel/kist tegelijk begraven of gecremeerd mogen worden

Antwoord:

Geachte heer,

In het Besluit (niet de Wet) op de lijkbezorging (Blb) staat in de artikelen 3 en 8 dat een overledene moet worden begraven, respectievelijk moet worden gecremeerd, in een kist. En de uitleg van deze bepaling is altijd geweest: 1 overledene in 1 kist. Dat volgt uit de praktijk van eeuwen en de wetsgeschiedenis.

Uit een andere bepaling in het Besluit op de lijkbezorging (artikel 5) blijkt ook dat tussen graven (overledenen) afstand moet worden gehouden. Dit om voldoende zuurstof om de stoffelijke overschotten te laten circuleren en om precies te weten wie waar begraven is en geen 'durcheinander' van stoffelijke resten te creeren, waardoor een op- en herbegraving voor strafrechtelijke onderzoek of om andere redenen niet goed mogelijk wordt.

Ook zijn er waarborgen dat mensen individueel gecremeerd moeten worden. Artikel 9 van het Blb zegt "De verbranding geschiedt op zodanige wijze, dat vermenging of verwisseling van de as met die van andere lijken niet mogelijk is." De wetgever wilde dat er altijd zekerheid is wiens as het is, als er as is.

Kortom, iedere overledene moet apart worden behandeld.

Overigens is de idee om 2 overledenen in 1 kist te leggen ook erg theoretisch, want dan zouden mensen tegelijk moeten overlijden. Dat kan eigenlijk alleen bij een ernstig ongeval of bij zelfdoding het geval zijn.

Er wordt op een enkele begraafplaats soms wel een (historisch gegroeide) uitzondering gemaakt voor kinderen die bij geboorte overlijden, terwijl de moeder ook in het kraambed sterft. Moeder en kind komen dan soms wel eens in 1 kist en in 1 grafruimte. Dat mag tegenwoordig niet meer, maar het is in de praktijk de enige uitzondering. Dit gebeurt soms omdat in een oude verordening of een oude reglement nog geen rekening is gehouden met de wijziging van de Wet op de lijkbezorging in 1991. Voordien was het soms zo dat een te vroeg dood geboren kind formeel niet als een doodgeborene in de zin van de Wet op de lijkbezorging werd gezien, maar als een miskraam waar de wet niet voor gold. Dan hoefde de dode menselijke vrucht formeel niet begraven te worden, maar kon die wel met de moeder mee worden begraven zonder in strijd met de wet te komen. En men had de neiging om dat soms wat op te rekken. Als zulke opties nog in een oude verordening of reglement staan, worden ze geschrapt bij wijziging van deze regelingen. Maar ook als ze er in staan, zijn ze sinds 1991 al in strijd met de wet.

Zie vergelijkbare vragen zoals vraag 2690 'Twee personen, 1 kist?', vraag 1468 'Met zijn tweeën in 1 kist' en vraag 4529 'Twee stoffelijk overschotten in één kist/grafruimte' in de subrubriek 'Overig begraven' van de hoofdrubriek 'Begraven'.

Vergelijk ook vraag 3429 'Twee persoonsgrafkist (en ontheffing OvJ?)', vraag 1697 'Met zijn tweeën in 1 kist' en vraag 635 'Samen met familie in 1 kist' in de subrubriek 'Kist of ander omhulsel' van de hoofdrubriek 'Begraven'.

Zie tot slot: 2 lichamen in 1 kistMet vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >