Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Met zijn tweeën in 1 kist


28 november 2002

Vraag nummer: 1697  (oude nummer: 2063)

Fri Nov 23 10:18:40 2001

Beste Mijnheer van der Putten,

In de gaykrant stond laatst een interview met Johan Koenen en Karl-Heinz Oel, beide uitvaartondernemers in Brabant. In dat interview door Marieke de Bra (!) werd gesteld dat men tegenwoordig met zijn tweeen in 1 kist mag worden begraven. Is dat zo? Ik heb er niets over gehoord...

Antwoord:

Fri Nov 23 10:43:30 2001

Geachte heer of mevrouw,

Met 2 personen in 1 kist mag niet. Ik kreeg begin deze week toevallig de vergelijkbare vraag of 2 personen (in lijkwades, anders is er geen ruimte) in een 1-persoons grafkelder mogen. Neen dus.

Er wordt op een enkele begrafaplaats soms wel een (historisch gegroeide) uitzondering gemaakt voor kinderen die bij geboorte overlijden, terwijl de moeder ook in het kraambed sterft. Moeder en kind komen dan soms wel eens in 1 grafruimte. Dat mag eigenlijk ook niet, maar dat is in de praktijk de enige uitzondering. Dit gebeurt omdat in een oude verordening of een oude reglement nog geen rekening is gehouden met de wijziging van de Wet op de lijkbezorging in 1991. Voordien was het soms zo dat een te vroeg dood geboren kind formeel niet als een doodgeborene in de zin van de Wet op de lijkbezorging werd gezien, maar als een miskraam waar de wet niet voor gold. Dan hoefde de dode menselijke vrucht formeel niet begraven te worden, maar kon die wel met de moeder mee worden begraven zonder in strijd met de wet te komen. En men had de neiging om dat soms wat op te rekken. Als zulke opties nog in een oude verordening of reglement staan, worden ze geschrapt bij wijziging van deze regelingen. Maar ook als ze er in staan, zijn ze sinds 1991 al in strijd met de wet. Juist omdat de wetgever dat oprekken maar niets vond, is in de wet een grens van 24 weken opgenomen.

Overigens is de idee om 2 personen in 1 kist te leggen ook erg theoretisch, want dan zouden mensen tegelijk moeten overlijden. Dat kan eigenlijk alleen bij een ernstig ongeval of bij zelfdoding het geval zijn. Dat komt gelukkig niet vaak voor.

mr W.G.H.M. van der Putten


Vergelijk ook de vraag of twee lichamen samen in een kist begraven of gecremeerd mogen worden:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE