Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Resten van vier personen door elkaar


19 januari 2017

Vraag nummer: 49127

Geachte meneer van Putten,

Ik wil mijn moeder na twintig jaar vanuit een algemeen graf,ze ligt er met vier personen,zij is de bovenste,laten herbegraven.
Nu moet het nog bekeken worden of het mogelijk is mijn moeder te laten herbegraven. Als de resten van de vier personen door elkaar heen zijn dan kan er niet worden hetbegraven. Als er een rooster zit tussen de kisten en het is duidelijk dat de resten van een persoon zijn per laag dan kan er worden herbegraven. Of is het ook mogelijk dat uitgezocht wordt,als de mesnelijke resten door elkaar zijn,uit te zoeken van wie het is?
Of wordt dat eenvoudigweg te duur?
Dit wordt alleen gedaan bij moord via de rechtbank,dan wordt er een forensische patholoog op afgestuurd.
Is het zo dat als je zelf iemand vraagt uit te zoeken welke resten bij mijn moeder in geval. Of wordt dit dan vreselijk duur of is het niet gebruikelijk te doen voor herbegraven?
Mijn moeder ligt in kelder met vier personen,kan het zijn dat er geen tussenschotten zitten,ze is in 1997 overleden. Werden er toen roosters of tussenschotten geplaatst tussen de kisten in algemene graven?

Mvg
Yvonne

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De resten van personen in een algemeen graf (en in een eigen of particulier graf) horen niet door elkaar te kunnen liggen.
In een zandgraf is dat onmogelijk. Kisten en stoffelijke resten vallen niet 'door het zand' heen.
Als er toch stoffelijke resten door elkaar liggen, dan kan dat alleen in een grafkelder, waar de tussenbodems ondeugdelijk waren. Als dat het geval is, is het de plicht van de begraafplaatshouder om de botten - uiteraard op zijn kosten - uit te zoeken als nabestaanden een herbegraving wensen. Het is immers zijn verantwoordelijkheid dat de wet goed wordt nageleefd. Er moet een afstand tussen de graven/kisten worden aangehouden juist om te garanderen dat niets door elkaar kan komen.

Of het duur is om de botten uit te laten zoeken, is niet uw zorg. Dat is het gevolg van een situatie waar de begraafplaatshouder verantwoordelijk voor is. Ook als het niet zijn schuld is, omdat een vorige andere houder de ondeugdelijk kelder aan heeft laten leggen.

Wat mijns inziens niet mag is dat de begraafplaatshouder de opgraving erg duur maakt, om de kosten van het onderzoek geheel of deels terug te verdienen. Grafkelders zijn nu juist aangelegd om heel goedkoop te kunnen ruimen en goedkoop te kunnen opgraven.

Zeker werden er in 1997 in kelders roosters of andere bodems geplaatst om kisten apart te kunnen bewaren. Je moet alleen wel deugdelijk materiaal gebruiken, dat niet kan breken of doorbuigen. Of er voor zorgen dat de steunen waar de roosters of bodems op leggen niet kunnen doorroesten of te kort zijn of wat er verder ook aan de hand moge zijn.

Herbegraven moet mogelijk zijn. U hebt daar recht op. Als de stoffelijke resten van meerdere overledenen door elkaar liggen, moet de begraafplaatshouder ze deskundig laten uitzoeken. De opgraving mag niet onredelijke duur zijn.
Als de begraafplaatshouder hier niet aan mee wil werken, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Zie hoe en in welke situatie dat kan, op www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl

Zie ook:
- Weigering tot ruimen na 22 jr (opgraving Westgaarde)
- Herbegraven ouders lukt niet; wat moet ik doen?

Zie over opgraven en herbegraven ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE