Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegraven ouders lukt niet; wat moet ik doen?


28 oktober 2016

Vraag nummer: 47961

Al meer dan een jaar tracht ik bij Herdenkingspark Westgaarde Amsterdam (PC Hooft Organisatie) mijn beide ouders op te laten graven, teneinde hen een gezamenlijke rustplaats te geven. Op de graven is geen grafrust meer van toepassing. PC Hooft levert absoluut geen adequate antwoorden, traineert en biedt geen transparantie. Wèl na lang afhouden een offerte van € 2250,00 per graf (als zijnde "een door PC Hooft Groep vastgesteld tarief"). Inschakeling van een niet door Begraafplaats Westgaarde gekozen aannemer is niet toegestaan.
Telf. advies van Mr. Van der Putten aan: "Vraag een vergunning aan bij de burgemeester. Wanneer die er is, moet PC Hooft meewerken."
Dit heb ik gedaan. Het antwoord van de Burgemeester (d.m.v. een brief van een medewerker Stadsloket Nieuw West): "Het verzoek moet u richten aan de beheerder van de begraafplaats".
Westgaarde dus.
Ik dacht, dat er duidelijke wetgeving is over degene, die toestemming tot opgraving mag geven. Zo langzamerhand begint dit een mijns inziens een kafkaëske situatie te worden.
Kunt u mij hierin adviseren?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als u schriftelijk bij de burgemeester van Amsterdam een vergunning vraagt voor het opgraven en herbegraven van uw ouders, moet er een schriftelijk antwoord terug komen. Dat kan geen brief van een medewerker Stadsloket Nieuw West zijn, althans niet als die niet namens de burgemeester is. Een brief waar in staat "Het verzoek moet u richten aan de beheerder van de begraafplaats" is juridisch onzin en fout. Of u krijgt een vergunning of de vergunning wordt geweigerd. Maar men moet geen kletspraat schrijven.

Het lijkt of e.e.a. fout is gelopen omdat men ergens bij een stadsdeelkantoor de wet niet goed kent.

Ik denk dat u er goed aan doet nogmaals een brief te sturen aan De Burgemeester van Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. U vraagt dan om u vergunning te verlenen voor de op- en herbegraving van uw ouders (op grond van artikel 29 Wet op de lijkbezorging). Als u dan op het verzoek een afwijzing of weer een non-antwoord krijgt, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Als u een vergunning hebt, moet de begraafplaatshouder er uitvoering aan geven. Gebeurt dat niet, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman uitvaartwezen (www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl).

Tegen het uitzonderlijk hoge tarief van EUR 2.250,- per graf kunt u ook bezwaar maken bij de Ombudsman uitvaartwezen.

Zo moet het lukken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zie over opgraven en herbegraven ook:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE