Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgraving en herbegraving (2 personen samen in 1 kist) 2


12 augustus 2019

Vraag nummer: 58381

geachte heer van der Putten,

ik kan het nummer niet meer terugvinden maar hierbij de vraag en uw antwoord:

Vraag:
Voor het herbegraven van stoffelijke resten naar een andere begraafplaats is toestemming nodig van de burgemeester. Is dit ook nodig als de stoffelijke resten van, in dit geval, drie personen uit 1 graf worden "geruimd" en in een gezamenlijke kist worden bijgezet in een graf op een andere begraafplaats. Het is dus niet de bedoeling ze alle drie individueel te laten herbegraven, maar als "knekels" bij te zetten.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord en met vriendelijke groet,


Antwoord op 8 juni 2011
Geachte heer,

In het door u beschreven geval, waarin stoffelijke resten van meerdere personen in een gezamenlijke kist worden bijgezet in een graf op een andere begraafplaats, is in wettelijke zin geen sprake van op- en herbegraving, maar van ruimen. Er is geen vergunning van de burgemeester nodig.

Misschien wilt u zo vriendelijk zijn om nogmaals hierop te reageren.

Alvast hartelijke dank.
Anton Blauwendraat

Antwoord:

Geachte heer,

Dank voor uw reactie op mijn antwoord op uw eerste vraag, eerder vanmiddag.

Als u het nummer van de vraag niet kunt vinden, concludeer ik dat u de vraag en het antwoord hebt gevonden op de site www.groeneuitvaart.nl. Welnu, daar moet u niet kijken. Op GroeneUitvaart.nl staat een statische deels verouderde versie van mijn adviesrubriek (dat is niet mijn keuze, maar die van de webmaster). Die antwoorden kloppen soms niet meer, omdat de wetgeving inmiddels veranderd is of om andere redenen.

Voor actuele vragen en teksten kunt u bij Uitvaart.nl/jurist terecht. Daar probeer ik teksten wel actueel te houden. Wat met ruim 10.000 vragen en antwoorden overigens niet altijd lukt, maar dat terzijde. Daarom zijn vragen zoals de uwe erg welkom, om oudere vragen en antwoorden nog eens tegen het licht te houden.

Concreet: u had http://www.groeneuitvaart.nl/?s_page_id=68&scat=38&id=16788&pid=1 gezien. Daar staat inderdaad geen nummer bij, maar dat is de oude vraag nummer 16788 zoals ik uit de URL kan herleiden.
De betreffende vraag is tegenwoordig te vinden als vraag nummer 24713, onder www.uitvaart.nl/24713.

Maar nu naar de inhoud.

Ik zie geen tegenstrijdigheid in mijn antwoord op 8 juni 2011 aan de toenmalige vragensteller en mijn antwoord aan u, vanmiddag. Mijn antwoord is 100% consistent. Uw vraag ging op opgraving. De vraag uit 2011 ging over ruiming. Bij een opgraving ligt het initiatief bij nabestaanden. Bij ruiming ligt het initiatief bij de beheerder.

Maar ik realiseer mij dat ik iets weet of zie, dat u waarschijnlijk niet weet. U hebt bij het citeren van de vraag discreet de naam van de vragensteller weg gelaten. In dit geval is dat echter mede bepalend voor het antwoord.
De vragensteller uit 2011, de heer Van Looij, is namelijk de beheerder van de gemeentelijke begraafplaatsen van een grote stad in Noord-Holland. Hij stelt zijn vraag over ruimingen, niet over een opgraving en herbegraving op wens van de familie. Althans, dat kan ik niet direct uit zijn korte vraag opmaken. De vraag staat dan ook in de subrubriek 'Graf ruimen'.

Ik schreef vanmiddag "De resten van overledenen kunnen alleen samen in 1 kist of 1 grafplaats geborgen worden, als sprake is van ruiming. Echter, ruiming is een bevoegdheid van de houder van de begraafplaats." Dat was in 2011 van toepassing.
De vraag uit 2011 kwam van de beheerder van begraafplaatsen over ruiming. De vraag was of dan een vergunning van de burgemeester nodig was. Vandaar dat ik toen op de korte vraag kort antwoordde zoals ik gedaan heb.
Stoffelijke resten kunnen na ruiming ook naar een andere begraafplaats worden overgebracht. In een stad met meerdere begraafplaatsen komt dat soms wel vaker voor.

Misschien is het zo dat als in 2011 meer details genoemd zouden zijn, ik een meer genuanceerd antwoord aan de heer Van Looij zou hebben gegeven. Maar voor precieze genuanceerde antwoorden moet men mijn boeken (o.a. het 'Handboek Wet op de lijkbezorging', het boek 'Begraving' of het 'Thematisch handboek lijkbezorging') raadplegen. Op korte algemene vragen in een kosteloze adviesrubriek kan alleen een kort algemeen antwoord worden gegeven. Ik kan niet altijd halve boeken overschrijven.

Ik zal een verwijzing naar uw vraag opnemen onder de vraag uit 2011. En onder de naam van de vragensteller aangeven dat het om de beheerder van gemeentelijke begraafplaatsen gaat. Dat kan andere vragenstellers helpen het antwoord in de juiste context te plaatsen en beter te begrijpen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


NB Zie voorgaande vraag nummer 58379 'Opgraving en herbegraving (2 personen samen in 1 kist) 1'.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE